ภาพกิจกรรม : มหกรรมวิชาการแปซิฟิค ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑