ภาพกิจกรรม : โครงการจิตอาสา โรงทานปันสุข ประจำปีการศึกษา 2562