"Journal Link"เป็นฐานข้อมูลชี้แหล่งวารสารในประเทศไทย

อันเกิดจากความร่วมมือ ระหว่างห้องสมุดต่าง ๆ ทั่วประเทศไทยทั้งสิ้น 241 แห่ง ผู้ใช้สามารถเข้าถึงแหล่งจัดเก็บวารสารทั้ง วารสารภาษาไทยและวารสารภาษาต่างประเทศอย่างสะดวก ทันสมัย และรวดเร็ว ยิ่งกว่านั้น ผู้ใช้ ยังสามารถเชื่อมโยง (Link) ไปยังวารสารที่มีการให้บริการบนอินเทอร์เน็ต (Internet) ได้อีกด้วย


Thai Journals Online (ThaiJO)พัฒนาอยู่บนระบบ OJS (Online Journal System)

เป็นระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย เป็นแหล่งรวมวารสารวิชาการที่ผลิตในประเทศไทยทุกสาขาวิชา ทั้งสาขาวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ThaiJO ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre : TCI) วารสารวิชาการไทยที่ปรากฎใน ThaiJO จะพัฒนาอยู่บนระบบ OJS (Online Journal System) เดียวกันซึ่งพัฒนาโดย Public Knowledge Project (PKP)


DOAJOpen Global Trusted

DOAJ is a unique and extensive index of diverse open access journals from around the world, driven by a growing community, committed to ensuring quality content is freely available online for everyone.


COREis the world’s largest aggregator of open access research papers

from repositories and journals. It is a not-for-profit service dedicated to the open access mission. We serve the global network of repositories and journals by increasing the discoverability and reuse of open access content. We provide solutions for content management, discovery and scalable machine access to research. Our services support a wide range of stakeholders, specifically researchers, the general public, academic institutions, developers, funders and companies from a diverse range of sectors including but not limited to innovators, AI technology companies, digital library solutions and pharma.


ScienceOpenis a discovery platform with interactive features for scholars

to enhance their research in the open, make an impact, and receive credit for it. We provide context building services for publishers, to bring researchers closer to the content than ever before. Our advanced search and discovery functions, combined with post-publication peer review, recommendation, social sharing, and collection-building features make ScienceOpen the only research platform you’ll ever need.


Institute Of Education SciencesScienceOpen is a discovery platform

with interactive features for scholars to enhance their research in the open, make an impact, and receive credit for it. We provide context building services for publishers, to bring researchers closer to the content than ever before. Our advanced search and discovery functions, combined with post-publication peer review, recommendation, social sharing, and collection-building features make ScienceOpen the only research platform you’ll ever need.


ArXiv is Freedistribution service and an open-access

archive for 2,190,885 scholarly articles in the fields of physics, mathematics, computer science, quantitative biology, quantitative finance, statistics, electrical engineering and systems science, and economics. Materials on this site are not peer-reviewed by arXiv.


SSRN is devoted to the rapid worldwide

dissemination of research and is composed of a number of specialized research networks.


PLOSis a nonprofit

Open Access publisher empowering researchers to accelerate progress in science and medicine by leading a transformation in research communication.


OpenDOAR is the quality-assured

global Directory of Open Access Repositories. You can search and browse through thousands of registered repositories based on a range of features, such as location, software or type of material held. Try it out for yourself:


BASE is one of the world's most voluminous search engines

especially for academic web resources. BASE provides more than 300 million documents from more than 10,000 content providers. You can access the full texts of about 60% of the indexed documents for free (Open Access). BASE is operated by Bielefeld University Library.


The Digital Library of the Commons (DLC)

The Digital Library of the Commons (DLC) is a gateway to the international literature on the commons. The DLC provides free and open access to full-text


The World Factbook provides basic intelligence on the history

people, government, economy, energy, geography, environment, communications, transportation, military, terrorism, and transnational issues for 266 world entities.


paperity Open Science Aggregated

The first multidisciplinary aggregator of Open Access journals and papers. Keep on top of recent discoveries and never hit a paywall.


dblp computer Science Bibliography

The dblp computer science bibliography provides open bibliographic information on major computer science journals and proceedings. Originally created at the University of Trier in 1993, dblp is now operated and further developed by Schloss Dagstuhl. For more information check out our F.A.Q.


Find Economic LiteratureFind relevant publications quickly

With EconBiz you search for scholarly literature quickly and professionally:


Part Of Springer nature

BMC has an evolving portfolio of some 300 peer-reviewed journals, sharing discoveries from research communities in science, technology, engineering a nd medicine. In 1999 we made high quality research open to everyone who needed to access it – and in making the open access model sustainable, we changed the world of academic publishing.


JURN harnesses all the power of Google

is a unique search tool, helping you to find free academic articles and books. JURN harnesses all the power of Google, but focusses your search through a hand-crafted and curated index. Established in 2009 to comprehensively cover the arts and humanities, in 2014 JURN expanded in scope. JURN now also covers selected university full-text repositories, some business and most law journals. In 2015/6 JURN expanded again, adding over 600 ejournals on aspects of the natural world.


The Dryad Data Platform

The Dryad Data Platform is a curated resource that makes research data discoverable, freely reusable, and citable. Dryad provides a general-purpose home for a wide diversity of data types.


The National Center for Biotechnology Information

advances science and health by providing access to biomedical and genomic information.


Semantic Scholarprovides free

AI-driven search and discovery tools, and open resources for the global research community. We index over 200 million academic papers sourced from publisher partnerships, data providers, and web crawls.


Passionate about Open Science!

Built and developed by researchers, to ensure that everyone can join in Open Science.