ภาพกิจกรรม : โครงการบัณฑิตจิตอาสาแต้มสี เติมฝัน ปันสุขให้น้อง