ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา (22 ธ.ค. 2558)

        ผู้บริหารสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค และคณะครู-อาจารย์เป็นตัวแทนเข้าพบและสวัสดี นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ปี 2559

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 857


สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 08-6431-3282 , 054-887188 แฟกซ์. 054-887189
E-Mail : webmasteripacific@gmail.com