ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
 1. พิธีรดน้ำดำหัวป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง  || 9 พ.ค. 2560 : อ่าน 78  
 2. (Last Open : 24 มิ.ย. 2560)
 3. ปฐมนิเทศการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  || 9 พ.ค. 2560 : อ่าน 83  
 4. (Last Open : 24 มิ.ย. 2560)
 5. อบรมให้ความรู้เรื่องพลังงานทดแทน  || 31 มี.ค. 2560 : อ่าน 60  
 6. (Last Open : 24 มิ.ย. 2560)
 7. ศึกษาดูงาน 21-22 มีนาคม 2560  || 31 มี.ค. 2560 : อ่าน 73  
 8. (Last Open : 24 มิ.ย. 2560)
 9. ลงนาม MOU การจัดการขยะกับผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  || 31 มี.ค. 2560 : อ่าน 54  
 10. (Last Open : 23 มิ.ย. 2560)
 11. ประชุมสัมมนาการเชื่อมโยงการค้าเมืองชายแดน  || 10 ก.พ. 2560 : อ่าน 106  
 12. (Last Open : 23 มิ.ย. 2560)
 13. "มหกรรมวิชาการแปซิฟิคเพื่อชุมชน" ในภาคกลางคืน  || 21 ม.ค. 2560 : อ่าน 194  
 14. (Last Open : 24 มิ.ย. 2560)
 15. มหกรรมวิชาการแปซิฟิคเพื่อชุมชน  || 21 ม.ค. 2560 : อ่าน 184  
 16. (Last Open : 24 มิ.ย. 2560)
 17. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเรียนการสอน  || 14 ม.ค. 2560 : อ่าน 158  
 18. (Last Open : 23 มิ.ย. 2560)
 19. ประชาสัมพันธ์กิจกรรม “ต่อต้านยาเสพติด”  || 23 ธ.ค. 2559 : อ่าน 96  
 20. (Last Open : 24 มิ.ย. 2560)
 21. เข้าพบแสดงความยินดีแก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง เนื่องในโอกาศรับตำแหน่งใหม่  || 14 ธ.ค. 2559 : อ่าน 238  
 22. (Last Open : 24 มิ.ย. 2560)
 23. โครงการจิตอาสา "ล้อมรั้วด้วยรัก"  || 12 ธ.ค. 2559 : อ่าน 184  
 24. (Last Open : 24 มิ.ย. 2560)
 25. โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน  || 29 พ.ย. 2559 : อ่าน 142  
 26. (Last Open : 24 มิ.ย. 2560)
 27. โครงการอบรมการเขียนบทความทางวิชาการ  || 26 พ.ย. 2559 : อ่าน 147  
 28. (Last Open : 24 มิ.ย. 2560)
 29. ทัศนศึกษาดูงาน ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้(South Korea)  || 8 ธ.ค. 2559 : อ่าน 223  
 30. (Last Open : 23 มิ.ย. 2560)
 31. การประชุมสภาสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค ครั้งที่ 4/2559  || 29 พ.ย. 2559 : อ่าน 119  
 32. (Last Open : 24 มิ.ย. 2560)
 33. ดร.ฐิติพงศ์ ไชยองค์การ ร่วมพิธีเปิดศูนย์บริการการค้า  || 17 พ.ย. 2559 : อ่าน 139  
 34. (Last Open : 23 มิ.ย. 2560)
 35. ลงนามถวายอาลัย  || 19 ต.ค. 2559 : อ่าน 171  
 36. (Last Open : 24 มิ.ย. 2560)
 37. จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล  || 15 ส.ค. 2559 : อ่าน 318  
 38. (Last Open : 24 มิ.ย. 2560)
 39. สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค จัดปฐมนิเทศนักศึกษา  || 15 ส.ค. 2559 : อ่าน 409  
 40. (Last Open : 24 มิ.ย. 2560)

สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 054-887188 , 08-6431-3282 แฟกซ์. 054-887189
E-Mail : webmasteripacific@gmail.com