ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
 1. ป้องกันภัย COVID-19  || 1 เม.ย. 2563 : อ่าน 87  
 2. (Last Open : 9 ก.ค. 2563)
 3. มาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  || 28 ก.พ. 2563 : อ่าน 368  
 4. (Last Open : 10 ก.ค. 2563)
 5. วารสารวิชาการ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (2019): กรกฏาคม-ธันวาคม  || 28 ก.พ. 2563 : อ่าน 707  
 6. (Last Open : 9 ก.ค. 2563)
 7. โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษโดยการทัศนศึกษา  || 13 ก.พ. 2563 : อ่าน 241  
 8. (Last Open : 10 ก.ค. 2563)
 9. มหกรรมวิชาการแปซิฟิคเพื่อชุมชน 2020  || 18 ม.ค. 2563 : อ่าน 294  
 10. (Last Open : 7 ก.ค. 2563)
 11. โครงการประชุมอบรมเชิงปฎิบัติการตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)  || 13 ม.ค. 2563 : อ่าน 329  
 12. (Last Open : 7 ก.ค. 2563)
 13. โครงการจิตอาสา“พัฒนาร่วมบุญวัดต้นปิน”  || 23 ธ.ค. 2562 : อ่าน 386  
 14. (Last Open : 10 ก.ค. 2563)
 15. โครงการจิตอาสา“พัฒนาภูมิทัศน์โรงอาหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโรงช้าง  || 23 ธ.ค. 2562 : อ่าน 328  
 16. (Last Open : 10 ก.ค. 2563)
 17. โครงการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม “การสืบสานภูมิปัญญาการทำตุงพื้นเมือง(ตุงไส้หมู)”  || 22 ธ.ค. 2562 : อ่าน 571  
 18. (Last Open : 10 ก.ค. 2563)
 19. โครงการบริการวิชาการ"ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฏหมายจราจรทางบก"  || 22 ธ.ค. 2562 : อ่าน 442  
 20. (Last Open : 6 ก.ค. 2563)
 21. โครงการบริการวิชาการเพื่อชุมชน “การใช้โซเชียลมีเดียของคนไทยในปัจจุบัน”  || 21 ธ.ค. 2562 : อ่าน 413  
 22. (Last Open : 9 ก.ค. 2563)
 23. อาจารย์จากจังหวัดเชียงรายและจังหวัดลำพูนเยี่ยมชมการเรียนการสอน  || 18 ธ.ค. 2562 : อ่าน 475  
 24. (Last Open : 10 ก.ค. 2563)
 25. โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมการเรียนรู้การแสดงพื้นบ้าน" เพลงเกี๋ยวข้าว- เพลงเต้นกำรำเคียว"  || 16 ธ.ค. 2562 : อ่าน 447  
 26. (Last Open : 6 ก.ค. 2563)
 27. ดร.สุวิมล ไชยพันธ์พงษ์ อุปนายกสภาสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค ร่วมกิจกรรมการจัดทำผ้ามัดย้อม  || 14 ธ.ค. 2562 : อ่าน 430  
 28. (Last Open : 9 ก.ค. 2563)
 29. โครงการบริการวิชาการ "การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน"  || 14 ธ.ค. 2562 : อ่าน 407  
 30. (Last Open : 10 ก.ค. 2563)
 31. โครงการพัฒนาชุมชนหมู่บ้าน"ฝึกอบรมการทำผ้ามัดย้อม"  || 14 ธ.ค. 2562 : อ่าน 428  
 32. (Last Open : 10 ก.ค. 2563)
 33. ทัศนศึกษาดูงาน ณ สิบสองปันนา มณฑลยูนนาน ประเทศจีน  || 11 ธ.ค. 2562 : อ่าน 422  
 34. (Last Open : 9 ก.ค. 2563)
 35. ขอแสดงความยินดีกับ จ.อ.พีรพล ชาวเชียงขวาง และพ.อ.อ.นรุตม์ชัย ข้อยุ่น  || 11 ธ.ค. 2562 : อ่าน 425  
 36. (Last Open : 10 ก.ค. 2563)
 37. รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษารอบ 4  || 29 ต.ค. 2562 : อ่าน 470  
 38. (Last Open : 10 ก.ค. 2563)
 39. สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค ขอชื่นชมและส่งกำลังให้นักกีฬาทีมชาติ  || 20 ก.ย. 2562 : อ่าน 404  
 40. (Last Open : 10 ก.ค. 2563)
 41. ร่วมกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดพะเยา  || 15 ก.ย. 2562 : อ่าน 353  
 42. (Last Open : 5 ก.ค. 2563)
 43. ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ (English Proficiency Test) ประจำปีการศึกษา 2562  || 4 ก.ย. 2562 : อ่าน 395  
 44. (Last Open : 6 ก.ค. 2563)
 45. ยินดีต้อนรับท่านนายกสภาสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค ท่านเลอศักดิ์ จุลเทศ  || 30 ส.ค. 2562 : อ่าน 452  
 46. (Last Open : 8 ก.ค. 2563)
 47. พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562  || 17 ส.ค. 2562 : อ่าน 433  
 48. (Last Open : 6 ก.ค. 2563)
 49. โครงการจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา  || 21 ก.ค. 2562 : อ่าน 433  
 50. (Last Open : 30 มิ.ย. 2563)
 51. โครงการจิตอาสาพัฒนาวัดป่าตาล  || 21 ก.ค. 2562 : อ่าน 354  
 52. (Last Open : 10 ก.ค. 2563)
 53. โครงการบริการวิชาการเรื่อง "ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยในชุมชน"  || 21 ก.ค. 2562 : อ่าน 338  
 54. (Last Open : 10 ก.ค. 2563)
 55. โครงการบริการวิชาการเรื่อง "การส่งเสริมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย"  || 20 ก.ค. 2562 : อ่าน 355  
 56. (Last Open : 10 ก.ค. 2563)
 57. ร่วมไว้อาลัยงานสวดอภิธรรมศพ คุณพ่ออุไร วงค์ใหญ่  || 18 ก.ค. 2562 : อ่าน 286  
 58. (Last Open : 10 ก.ค. 2563)
 59. แห่เทียนพรรษาเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชา  || 11 ก.ค. 2562 : อ่าน 545  
 60. (Last Open : 10 ก.ค. 2563)
 61. สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น "พิธีบายศรีสู่ขวัญ"  || 9 ก.ค. 2562 : อ่าน 374  
 62. (Last Open : 10 ก.ค. 2563)
 63. โครงการบัณฑิตจิตอาสา"ปลูกป่าเพื่อชุมชน บ้านห้วยหินฝน"  || 9 ก.ค. 2562 : อ่าน 346  
 64. (Last Open : 10 ก.ค. 2563)
 65. โครงการบริการวิชาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  || 7 ก.ค. 2562 : อ่าน 307  
 66. (Last Open : 10 ก.ค. 2563)
 67. รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษารอบที่ 3 (update ประจำวันที่ 18/06/2562)  || 18 มิ.ย. 2562 : อ่าน 644  
 68. (Last Open : 1 ก.ค. 2563)
 69. แจ้งรายชื่อนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา รอบที่ 3  || 5 มิ.ย. 2562 : อ่าน 687  
 70. (Last Open : 10 ก.ค. 2563)
 71. ร่วมสังเกตการณ์ในการจัดโครงการเสริมสร้างเครือข่ายคุ้มครองเด็กในระดับตำบล  || 29 พ.ค. 2562 : อ่าน 377  
 72. (Last Open : 10 ก.ค. 2563)
 73. โครงการบัณฑิตจิตอาสา"ปันรักปันน้ำใจพี่ให้น้องเล่น"  || 12 พ.ค. 2562 : อ่าน 1047  
 74. (Last Open : 9 ก.ค. 2563)
 75. โครงการบริการวิชาการ "การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูฝน"  || 11 พ.ค. 2562 : อ่าน 593  
 76. (Last Open : 9 ก.ค. 2563)
 77. โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรม พิธีรดน้ำดำหัวคณาจารย์  || 27 เม.ย. 2562 : อ่าน 296  
 78. (Last Open : 9 ก.ค. 2563)
 79. แจ้งนักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นที่ 2  || 27 มี.ค. 2562 : อ่าน 737  
 80. (Last Open : 5 ก.ค. 2563)
 81. ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ (English Proficiency Test) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑  || 22 มี.ค. 2562 : อ่าน 325  
 82. (Last Open : 6 ก.ค. 2563)
 83. โครงการสัมมนาค่ายวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ  || 17 มี.ค. 2562 : อ่าน 293  
 84. (Last Open : 6 ก.ค. 2563)
 85. ศึกษาดูงานมิติใหม่แห่งการปกครองของการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสู่เทศบาลเมือง  || 15 มี.ค. 2562 : อ่าน 381  
 86. (Last Open : 5 ก.ค. 2563)
 87. ศึกษาดูงานต้นแบบความสำเร็จด้านวิชาการของการบริหารจัดการสถานศึกษา  || 15 มี.ค. 2562 : อ่าน 262  
 88. (Last Open : 5 ก.ค. 2563)
 89. รายชื่อนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา รอบ 2 (update : 25-02-2562)  || 25 ก.พ. 2562 : อ่าน 2076  
 90. (Last Open : 7 ก.ค. 2563)
 91. ดร.พีระ พันธุ์งาม รองอธิการบดี สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค ร่วมรับเสด็จ  || 13 ก.พ. 2562 : อ่าน 287  
 92. (Last Open : 5 ก.ค. 2563)
 93. การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต รหัส 601  || 5 ก.พ. 2562 : อ่าน 269  
 94. (Last Open : 4 ก.ค. 2563)
 95. Star of Pacific 2019  || 19 ม.ค. 2561 : อ่าน 1053  
 96. (Last Open : 9 ก.ค. 2563)
 97. ราตรีประดับดาวแปซิฟิค 2019  || 19 ม.ค. 2561 : อ่าน 591  
 98. (Last Open : 10 ก.ค. 2563)
 99. มหกรรมวิชาการแปซิฟิคเพื่อชุมชน ราตรีประดับดาวแปซิฟิค 2019  || 19 ม.ค. 2562 : อ่าน 724  
 100. (Last Open : 5 ก.ค. 2563)
 101. การสอบประมวลผลความรู้และสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต รหัส 061  || 17 ม.ค. 2562 : อ่าน 308  
 102. (Last Open : 9 ก.ค. 2563)
 103. โครงการประชุมอมรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรและการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงกับการอบรมมาตรฐานคุณวุฒิ  || 16 ม.ค. 2562 : อ่าน 815  
 104. (Last Open : 8 ก.ค. 2563)
 105. ร่วมโครงการจิตอาสา รักษ์พะเยา รักษ์สะอาด  || 16 ธ.ค. 2561 : อ่าน 343  
 106. (Last Open : 29 มิ.ย. 2563)
 107. โครงการจิตอาสา "พัฒนาวัดสันปูเลย"  || 16 ธ.ค. 2561 : อ่าน 545  
 108. (Last Open : 7 ก.ค. 2563)
 109. โครงการบริการวิชาการ "กฎหมายใกล้ตัวในชีวิตประจำวัน"  || 15 ธ.ค. 2561 : อ่าน 334  
 110. (Last Open : 8 ก.ค. 2563)
 111. โครงการบริการวิชาการอบรม "ความปลอดภัยบนท้องถนน"  || 15 ธ.ค. 2561 : อ่าน 358  
 112. (Last Open : 8 ก.ค. 2563)
 113. จัดกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา  || 14 ธ.ค. 2561 : อ่าน 316  
 114. (Last Open : 5 ก.ค. 2563)
 115. โครงการจิตอาสา "ส่งเสริมและพัฒนาวัดเทพนนม"  || 9 ธ.ค. 2561 : อ่าน 308  
 116. (Last Open : 2 ก.ค. 2563)
 117. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเพาะเห็ดโคนน้อย  || 8 ธ.ค. 2561 : อ่าน 328  
 118. (Last Open : 9 ก.ค. 2563)
 119. กิจกรรมบริการวิชาการ “รู้พิษ รู้ภัย รู้ห่างไกลยาเสพติด"  || 3 ธ.ค. 2561 : อ่าน 277  
 120. (Last Open : 3 ก.ค. 2563)
 121. ศึกษาดูงานประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้  || 16 พ.ย. 2561 : อ่าน 348  
 122. (Last Open : 7 ก.ค. 2563)
 123. อบรมการใช้โปรแกรม LMS  || 10 พ.ย. 2561 : อ่าน 339  
 124. (Last Open : 2 ก.ค. 2563)
 125. ศึกษาดูงานเปิดประตูส่ง ASEAN  || 30 ต.ค. 2561 : อ่าน 369  
 126. (Last Open : 9 ก.ค. 2563)
 127. มหกรรมวิชาการแปซิฟิค ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑  || 19 ส.ค. 2561 : อ่าน 580  
 128. (Last Open : 9 ก.ค. 2563)
 129. วันสถาปนาสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค ครบรอบ ๔ ปี  || 19 ส.ค. 2561 : อ่าน 457  
 130. (Last Open : 30 มิ.ย. 2563)
 131. โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน วัดสากเหล็กเหนือ  || 22 ก.ค. 2561 : อ่าน 398  
 132. (Last Open : 3 ก.ค. 2563)
 133. โครงการบริการวิชาการ "สอนน้องประดิษฐ์ของใช้จากขวดพลาสติกรีไซเคิล"  || 21 ก.ค. 2561 : อ่าน 383  
 134. (Last Open : 3 ก.ค. 2563)
 135. โครงการจิตอาสาร่วมใจพัฒนาวัดพระธาตุกู่แก้ว  || 8 ก.ค. 2561 : อ่าน 428  
 136. (Last Open : 6 ก.ค. 2563)
 137. โครงการบริการวิชาการและสืบสานศิลปวัฒนธรรม  || 7 ก.ค. 2561 : อ่าน 404  
 138. (Last Open : 4 ก.ค. 2563)
 139. ประกาศขั้นตอนสำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 แก้ไขเวลา 20.30 น.  || 12 ก.ค. 2561 : อ่าน 720  
 140. (Last Open : 30 มิ.ย. 2563)
 141. โครงการบริการวิชาการจิตอาสาพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว  || 6 ก.ค. 2561 : อ่าน 576  
 142. (Last Open : 9 ก.ค. 2563)
 143. โครงการสืบสานวัฒนธรรมพื้นบ้านแต่งหน้าส่างลอง  || 1 ก.ค. 2561 : อ่าน 478  
 144. (Last Open : 3 ก.ค. 2563)
 145. โครงการเพื่อบริการชุมชน "เรื่องกฏหมายชาวบ้าน"  || 1 ก.ค. 2561 : อ่าน 453  
 146. (Last Open : 8 ก.ค. 2563)
 147. ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ(เพิ่มเติม)  || 5 มิ.ย. 2561 : อ่าน 510  
 148. (Last Open : 4 ก.ค. 2563)
 149. ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ (English Proficiency Test) ตามนโยบายการยกระดับมาตรฐาน ภาษาอังกฤษในสถาบั  || 5 มิ.ย. 2561 : อ่าน 491  
 150. (Last Open : 9 ก.ค. 2563)
 151. ประเมินผลการเทียบโอนผลการเรียนรู้ จากการศึกษานอก ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐  || 5 มิ.ย. 2561 : อ่าน 568  
 152. (Last Open : 9 ก.ค. 2563)
 153. พิธีเปิด "ราตรีประดับดาวแปซิฟิค"  || 21 ม.ค. 2561 : อ่าน 829  
 154. (Last Open : 8 ก.ค. 2563)
 155. "มหกรรมวิชาการแปซิฟิคเพื่อชุมชน ครั้งที่ 3"  || 21 ม.ค. 2561 : อ่าน 798  
 156. (Last Open : 5 ก.ค. 2563)
 157. ร่วมโครงการ "ก้าวคนละก้าวเพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ"  || 26 ธ.ค. 2560 : อ่าน 639  
 158. (Last Open : 29 มิ.ย. 2563)
 159. พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560  || 13 ส.ค. 2560 : อ่าน 1074  
 160. (Last Open : 6 ก.ค. 2563)
 161. พิธีถวายชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  || 13 ส.ค. 2560 : อ่าน 864  
 162. (Last Open : 2 ก.ค. 2563)
 163. วันสถาปนาสถาบันครบรอบ 3 ปี  || 13 ส.ค. 2560 : อ่าน 839  
 164. (Last Open : 6 ก.ค. 2563)
 165. ร่วมโครงการพัฒนามาตรฐานบุคลากรด้านการท่องเที่ยว  || 4 ส.ค. 2560 : อ่าน 652  
 166. (Last Open : 6 ก.ค. 2563)
 167. ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 62 พรรษา  || 31 ก.ค. 2560 : อ่าน 650  
 168. (Last Open : 8 ก.ค. 2563)
 169. นโยบายสถาบันกับการจัดการศึกษา ให้ได้มาตรฐาน TQF  || 22 ก.ค. 2560 : อ่าน 663  
 170. (Last Open : 9 ก.ค. 2563)
 171. การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการบริหารกิจการสาธารณะ ครั้งที่ 4  || 26 มิ.ย. 2560 : อ่าน 618  
 172. (Last Open : 8 ก.ค. 2563)
 173. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1  || 26 มิ.ย. 2560 : อ่าน 622  
 174. (Last Open : 29 มิ.ย. 2563)
 175. พิธีรดน้ำดำหัวป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง  || 9 พ.ค. 2560 : อ่าน 677  
 176. (Last Open : 6 ก.ค. 2563)
 177. ปฐมนิเทศการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  || 9 พ.ค. 2560 : อ่าน 840  
 178. (Last Open : 9 ก.ค. 2563)
 179. อบรมให้ความรู้เรื่องพลังงานทดแทน  || 31 มี.ค. 2560 : อ่าน 820  
 180. (Last Open : 9 ก.ค. 2563)
 181. ศึกษาดูงาน 21-22 มีนาคม 2560  || 31 มี.ค. 2560 : อ่าน 786  
 182. (Last Open : 7 ก.ค. 2563)
 183. ลงนาม MOU การจัดการขยะกับผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  || 31 มี.ค. 2560 : อ่าน 745  
 184. (Last Open : 8 ก.ค. 2563)
 185. ประชุมสัมมนาการเชื่อมโยงการค้าเมืองชายแดน  || 10 ก.พ. 2560 : อ่าน 620  
 186. (Last Open : 29 มิ.ย. 2563)
 187. "มหกรรมวิชาการแปซิฟิคเพื่อชุมชน" ในภาคกลางคืน  || 21 ม.ค. 2560 : อ่าน 973  
 188. (Last Open : 5 ก.ค. 2563)
 189. มหกรรมวิชาการแปซิฟิคเพื่อชุมชน  || 21 ม.ค. 2560 : อ่าน 1093  
 190. (Last Open : 2 ก.ค. 2563)
 191. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเรียนการสอน  || 14 ม.ค. 2560 : อ่าน 788  
 192. (Last Open : 8 ก.ค. 2563)
 193. ประชาสัมพันธ์กิจกรรม “ต่อต้านยาเสพติด”  || 23 ธ.ค. 2559 : อ่าน 469  
 194. (Last Open : 29 มิ.ย. 2563)
 195. เข้าพบแสดงความยินดีแก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง เนื่องในโอกาศรับตำแหน่งใหม่  || 14 ธ.ค. 2559 : อ่าน 802  
 196. (Last Open : 5 ก.ค. 2563)
 197. โครงการจิตอาสา "ล้อมรั้วด้วยรัก"  || 12 ธ.ค. 2559 : อ่าน 617  
 198. (Last Open : 8 ก.ค. 2563)
 199. โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน  || 29 พ.ย. 2559 : อ่าน 593  
 200. (Last Open : 4 ก.ค. 2563)
 201. โครงการอบรมการเขียนบทความทางวิชาการ  || 26 พ.ย. 2559 : อ่าน 480  
 202. (Last Open : 7 ก.ค. 2563)
 203. ทัศนศึกษาดูงาน ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้(South Korea)  || 8 ธ.ค. 2559 : อ่าน 554  
 204. (Last Open : 9 ก.ค. 2563)
 205. การประชุมสภาสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค ครั้งที่ 4/2559  || 29 พ.ย. 2559 : อ่าน 429  
 206. (Last Open : 29 มิ.ย. 2563)
 207. ดร.ฐิติพงศ์ ไชยองค์การ ร่วมพิธีเปิดศูนย์บริการการค้า  || 17 พ.ย. 2559 : อ่าน 518  
 208. (Last Open : 8 ก.ค. 2563)
 209. ลงนามถวายอาลัย  || 19 ต.ค. 2559 : อ่าน 474  
 210. (Last Open : 4 ก.ค. 2563)
 211. จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล  || 15 ส.ค. 2559 : อ่าน 672  
 212. (Last Open : 9 ก.ค. 2563)
 213. สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค จัดปฐมนิเทศนักศึกษา  || 15 ส.ค. 2559 : อ่าน 744  
 214. (Last Open : 3 ก.ค. 2563)
 215. สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค จัดพิธีไหว้ครู  || 15 ส.ค. 2559 : อ่าน 724  
 216. (Last Open : 8 ก.ค. 2563)
 217. สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค จัดงานวันสถาปนาสถาบันฯ ครบรอบ 2 ปี  || 15 ส.ค. 2559 : อ่าน 499  
 218. (Last Open : 4 ก.ค. 2563)
 219. โครงการบริการวิชาการ ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ  || 4 ก.ค. 2559 : อ่าน 627  
 220. (Last Open : 30 มิ.ย. 2563)
 221. โครงการจิตอาสา อาสาปลูกป่า  || 4 ก.ค. 2559 : อ่าน 582  
 222. (Last Open : 29 มิ.ย. 2563)
 223. อนุกรรมการบัญชี ผู้ช่วยเลขาธิการ คณะกรรมการอุดมศึกษาตรวจเยี่ยมสถาบัน  || 30 มิ.ย. 2559 : อ่าน 360  
 224. (Last Open : 4 ก.ค. 2563)
 225. ipacific ลงนามร่วม MOU พัฒนาวิชาการและวิจัยสถาบันอุดมศึกษา  || 31 พ.ค. 2559 : อ่าน 551  
 226. (Last Open : 5 ก.ค. 2563)
 227. ศึกษาดูงานที่วิทยาลัย 12 ปันนา  || 8 ก.พ. 2559 : อ่าน 636  
 228. (Last Open : 5 ก.ค. 2563)
 229. เก็บตก บรรยากาศการประกวด Star of Pacific #2  || 20 ม.ค. 2559 : อ่าน 784  
 230. (Last Open : 26 มิ.ย. 2563)
 231. เก็บตก บรรยากาศการประกวด Star of Pacific #1  || 20 ม.ค. 2559 : อ่าน 663  
 232. (Last Open : 26 มิ.ย. 2563)
 233. มหกรรมวิชาการแปซิฟิคเพื่อชุมชุน 2559  || 18 ม.ค. 2559 : อ่าน 855  
 234. (Last Open : 6 ก.ค. 2563)
 235. เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  || 22 ธ.ค. 2558 : อ่าน 406  
 236. (Last Open : 5 ก.ค. 2563)
 237. กิจกรรมสร้างสรรค์และแบ่งปันคุณค่าสู่สังคม  || 22 ธ.ค. 2558 : อ่าน 553  
 238. (Last Open : 5 ก.ค. 2563)
 239. การประชุมสภาสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค ครั้งที่ 4/2558  || 2 ธ.ค. 2558 : อ่าน 542  
 240. (Last Open : 9 ก.ค. 2563)
 241. ร่วมงานสืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2558  || 2 ธ.ค. 2558 : อ่าน 580  
 242. (Last Open : 5 ก.ค. 2563)
 243. ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง ที่ปรึกษามูลนิธิครอบครัวพอเพียง  || 17 ต.ค. 2558 : อ่าน 893  
 244. (Last Open : 5 ก.ค. 2563)
 245. นายก อบจ.พะเยา รับธงมอบสถาบันสอนระดับปริญญาแห่งใหม่ของจังหวัด  || 15 ส.ค. 2558 : อ่าน 530  
 246. (Last Open : 9 ก.ค. 2563)
 247. โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  || 9 มิ.ย. 2558 : อ่าน 754  
 248. (Last Open : 10 ก.ค. 2563)
 249. โครงการส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรมนักศึกษา  || 9 มิ.ย. 2558 : อ่าน 503  
 250. (Last Open : 26 มิ.ย. 2563)
 251. โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อม  || 7 มิ.ย. 2558 : อ่าน 694  
 252. (Last Open : 26 มิ.ย. 2563)
 253. ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557  || 12 พ.ค. 2558 : อ่าน 554  
 254. (Last Open : 26 มิ.ย. 2563)
 255. พิธีส่งมอบสถาบัน  || 12 พ.ค. 2558 : อ่าน 493  
 256. (Last Open : 7 ก.ค. 2563)
 257. กิจกรรมการเรียนการสอน  || 12 พ.ค. 2558 : อ่าน 527  
 258. (Last Open : 9 ก.ค. 2563)

สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 08-6431-3282 , 054-887188 แฟกซ์. 054-887189
E-Mail : webmasteripacific@gmail.com