ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
 1. โครงการประชุมอบรมเชิงปฎิบัติการตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)  || 13 ม.ค. 2563 : อ่าน 38  
 2. (Last Open : 29 ม.ค. 2563)
 3. โครงการจิตอาสา“พัฒนาร่วมบุญวัดต้นปิน”  || 23 ธ.ค. 2562 : อ่าน 75  
 4. (Last Open : 29 ม.ค. 2563)
 5. โครงการจิตอาสา“พัฒนาภูมิทัศน์โรงอาหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโรงช้าง  || 23 ธ.ค. 2562 : อ่าน 43  
 6. (Last Open : 29 ม.ค. 2563)
 7. โครงการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม “การสืบสานภูมิปัญญาการทำตุงพื้นเมือง(ตุงไส้หมู)”  || 22 ธ.ค. 2562 : อ่าน 86  
 8. (Last Open : 29 ม.ค. 2563)
 9. โครงการบริการวิชาการ"ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฏหมายจราจรทางบก"  || 22 ธ.ค. 2562 : อ่าน 106  
 10. (Last Open : 29 ม.ค. 2563)
 11. โครงการบริการวิชาการเพื่อชุมชน “การใช้โซเชียลมีเดียของคนไทยในปัจจุบัน”  || 21 ธ.ค. 2562 : อ่าน 82  
 12. (Last Open : 29 ม.ค. 2563)
 13. อาจารย์จากจังหวัดเชียงรายและจังหวัดลำพูนเยี่ยมชมการเรียนการสอน  || 18 ธ.ค. 2562 : อ่าน 81  
 14. (Last Open : 29 ม.ค. 2563)
 15. โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมการเรียนรู้การแสดงพื้นบ้าน" เพลงเกี๋ยวข้าว- เพลงเต้นกำรำเคียว"  || 16 ธ.ค. 2562 : อ่าน 119  
 16. (Last Open : 29 ม.ค. 2563)
 17. ดร.สุวิมล ไชยพันธ์พงษ์ อุปนายกสภาสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค ร่วมกิจกรรมการจัดทำผ้ามัดย้อม  || 14 ธ.ค. 2562 : อ่าน 100  
 18. (Last Open : 29 ม.ค. 2563)
 19. โครงการบริการวิชาการ "การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน"  || 14 ธ.ค. 2562 : อ่าน 90  
 20. (Last Open : 29 ม.ค. 2563)
 21. โครงการพัฒนาชุมชนหมู่บ้าน"ฝึกอบรมการทำผ้ามัดย้อม"  || 14 ธ.ค. 2562 : อ่าน 99  
 22. (Last Open : 29 ม.ค. 2563)
 23. ทัศนศึกษาดูงาน ณ สิบสองปันนา มณฑลยูนนาน ประเทศจีน  || 11 ธ.ค. 2562 : อ่าน 89  
 24. (Last Open : 29 ม.ค. 2563)
 25. ขอแสดงความยินดีกับ จ.อ.พีรพล ชาวเชียงขวาง และพ.อ.อ.นรุตม์ชัย ข้อยุ่น  || 11 ธ.ค. 2562 : อ่าน 100  
 26. (Last Open : 29 ม.ค. 2563)
 27. รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษารอบ 4  || 29 ต.ค. 2562 : อ่าน 201  
 28. (Last Open : 29 ม.ค. 2563)
 29. สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค ขอชื่นชมและส่งกำลังให้นักกีฬาทีมชาติ  || 20 ก.ย. 2562 : อ่าน 181  
 30. (Last Open : 29 ม.ค. 2563)
 31. ร่วมกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดพะเยา  || 15 ก.ย. 2562 : อ่าน 165  
 32. (Last Open : 29 ม.ค. 2563)
 33. ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ (English Proficiency Test) ประจำปีการศึกษา 2562  || 4 ก.ย. 2562 : อ่าน 269  
 34. (Last Open : 29 ม.ค. 2563)
 35. ยินดีต้อนรับท่านนายกสภาสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค ท่านเลอศักดิ์ จุลเทศ  || 30 ส.ค. 2562 : อ่าน 266  
 36. (Last Open : 29 ม.ค. 2563)
 37. พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562  || 17 ส.ค. 2562 : อ่าน 301  
 38. (Last Open : 29 ม.ค. 2563)
 39. โครงการจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา  || 21 ก.ค. 2562 : อ่าน 345  
 40. (Last Open : 29 ม.ค. 2563)
 41. โครงการจิตอาสาพัฒนาวัดป่าตาล  || 21 ก.ค. 2562 : อ่าน 278  
 42. (Last Open : 29 ม.ค. 2563)
 43. โครงการบริการวิชาการเรื่อง "ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยในชุมชน"  || 21 ก.ค. 2562 : อ่าน 264  
 44. (Last Open : 28 ม.ค. 2563)
 45. โครงการบริการวิชาการเรื่อง "การส่งเสริมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย"  || 20 ก.ค. 2562 : อ่าน 277  
 46. (Last Open : 19 ม.ค. 2563)
 47. ร่วมไว้อาลัยงานสวดอภิธรรมศพ คุณพ่ออุไร วงค์ใหญ่  || 18 ก.ค. 2562 : อ่าน 214  
 48. (Last Open : 28 ม.ค. 2563)
 49. แห่เทียนพรรษาเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชา  || 11 ก.ค. 2562 : อ่าน 303  
 50. (Last Open : 29 ม.ค. 2563)
 51. สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น "พิธีบายศรีสู่ขวัญ"  || 9 ก.ค. 2562 : อ่าน 295  
 52. (Last Open : 28 ม.ค. 2563)
 53. โครงการบัณฑิตจิตอาสา"ปลูกป่าเพื่อชุมชน บ้านห้วยหินฝน"  || 9 ก.ค. 2562 : อ่าน 273  
 54. (Last Open : 20 ม.ค. 2563)
 55. โครงการบริการวิชาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  || 7 ก.ค. 2562 : อ่าน 237  
 56. (Last Open : 28 ม.ค. 2563)
 57. รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษารอบที่ 3 (update ประจำวันที่ 18/06/2562)  || 18 มิ.ย. 2562 : อ่าน 576  
 58. (Last Open : 26 ม.ค. 2563)
 59. แจ้งรายชื่อนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา รอบที่ 3  || 5 มิ.ย. 2562 : อ่าน 610  
 60. (Last Open : 27 ม.ค. 2563)
 61. ร่วมสังเกตการณ์ในการจัดโครงการเสริมสร้างเครือข่ายคุ้มครองเด็กในระดับตำบล  || 29 พ.ค. 2562 : อ่าน 295  
 62. (Last Open : 28 ม.ค. 2563)
 63. โครงการบัณฑิตจิตอาสา"ปันรักปันน้ำใจพี่ให้น้องเล่น"  || 12 พ.ค. 2562 : อ่าน 832  
 64. (Last Open : 29 ม.ค. 2563)
 65. โครงการบริการวิชาการ "การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูฝน"  || 11 พ.ค. 2562 : อ่าน 446  
 66. (Last Open : 26 ม.ค. 2563)
 67. โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรม พิธีรดน้ำดำหัวคณาจารย์  || 27 เม.ย. 2562 : อ่าน 238  
 68. (Last Open : 27 ม.ค. 2563)
 69. แจ้งนักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นที่ 2  || 27 มี.ค. 2562 : อ่าน 654  
 70. (Last Open : 29 ม.ค. 2563)
 71. ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ (English Proficiency Test) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑  || 22 มี.ค. 2562 : อ่าน 260  
 72. (Last Open : 25 ม.ค. 2563)
 73. โครงการสัมมนาค่ายวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ  || 17 มี.ค. 2562 : อ่าน 216  
 74. (Last Open : 29 ม.ค. 2563)
 75. ศึกษาดูงานมิติใหม่แห่งการปกครองของการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสู่เทศบาลเมือง  || 15 มี.ค. 2562 : อ่าน 253  
 76. (Last Open : 26 ม.ค. 2563)
 77. ศึกษาดูงานต้นแบบความสำเร็จด้านวิชาการของการบริหารจัดการสถานศึกษา  || 15 มี.ค. 2562 : อ่าน 184  
 78. (Last Open : 27 ม.ค. 2563)
 79. รายชื่อนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา รอบ 2 (update : 25-02-2562)  || 25 ก.พ. 2562 : อ่าน 1930  
 80. (Last Open : 29 ม.ค. 2563)
 81. ดร.พีระ พันธุ์งาม รองอธิการบดี สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค ร่วมรับเสด็จ  || 13 ก.พ. 2562 : อ่าน 216  
 82. (Last Open : 27 ม.ค. 2563)
 83. การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต รหัส 601  || 5 ก.พ. 2562 : อ่าน 210  
 84. (Last Open : 28 ม.ค. 2563)
 85. Star of Pacific 2019  || 19 ม.ค. 2561 : อ่าน 963  
 86. (Last Open : 15 ม.ค. 2563)
 87. ราตรีประดับดาวแปซิฟิค 2019  || 19 ม.ค. 2561 : อ่าน 538  
 88. (Last Open : 18 ม.ค. 2563)
 89. มหกรรมวิชาการแปซิฟิคเพื่อชุมชน ราตรีประดับดาวแปซิฟิค 2019  || 19 ม.ค. 2562 : อ่าน 648  
 90. (Last Open : 26 ม.ค. 2563)
 91. การสอบประมวลผลความรู้และสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต รหัส 061  || 17 ม.ค. 2562 : อ่าน 221  
 92. (Last Open : 26 ม.ค. 2563)
 93. โครงการประชุมอมรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรและการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงกับการอบรมมาตรฐานคุณวุฒิ  || 16 ม.ค. 2562 : อ่าน 753  
 94. (Last Open : 28 ม.ค. 2563)
 95. ร่วมโครงการจิตอาสา รักษ์พะเยา รักษ์สะอาด  || 16 ธ.ค. 2561 : อ่าน 282  
 96. (Last Open : 22 ม.ค. 2563)
 97. โครงการจิตอาสา "พัฒนาวัดสันปูเลย"  || 16 ธ.ค. 2561 : อ่าน 352  
 98. (Last Open : 28 ม.ค. 2563)
 99. โครงการบริการวิชาการ "กฎหมายใกล้ตัวในชีวิตประจำวัน"  || 15 ธ.ค. 2561 : อ่าน 264  
 100. (Last Open : 27 ม.ค. 2563)
 101. โครงการบริการวิชาการอบรม "ความปลอดภัยบนท้องถนน"  || 15 ธ.ค. 2561 : อ่าน 291  
 102. (Last Open : 28 ม.ค. 2563)
 103. จัดกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา  || 14 ธ.ค. 2561 : อ่าน 245  
 104. (Last Open : 29 ม.ค. 2563)
 105. โครงการจิตอาสา "ส่งเสริมและพัฒนาวัดเทพนนม"  || 9 ธ.ค. 2561 : อ่าน 242  
 106. (Last Open : 26 ม.ค. 2563)
 107. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเพาะเห็ดโคนน้อย  || 8 ธ.ค. 2561 : อ่าน 258  
 108. (Last Open : 25 ม.ค. 2563)
 109. กิจกรรมบริการวิชาการ “รู้พิษ รู้ภัย รู้ห่างไกลยาเสพติด"  || 3 ธ.ค. 2561 : อ่าน 219  
 110. (Last Open : 27 ม.ค. 2563)
 111. ศึกษาดูงานประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้  || 16 พ.ย. 2561 : อ่าน 286  
 112. (Last Open : 29 ม.ค. 2563)
 113. อบรมการใช้โปรแกรม LMS  || 10 พ.ย. 2561 : อ่าน 260  
 114. (Last Open : 19 ม.ค. 2563)
 115. ศึกษาดูงานเปิดประตูส่ง ASEAN  || 30 ต.ค. 2561 : อ่าน 306  
 116. (Last Open : 17 ม.ค. 2563)
 117. มหกรรมวิชาการแปซิฟิค ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑  || 19 ส.ค. 2561 : อ่าน 502  
 118. (Last Open : 28 ม.ค. 2563)
 119. วันสถาปนาสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค ครบรอบ ๔ ปี  || 19 ส.ค. 2561 : อ่าน 396  
 120. (Last Open : 24 ม.ค. 2563)
 121. โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน วัดสากเหล็กเหนือ  || 22 ก.ค. 2561 : อ่าน 323  
 122. (Last Open : 28 ม.ค. 2563)
 123. โครงการบริการวิชาการ "สอนน้องประดิษฐ์ของใช้จากขวดพลาสติกรีไซเคิล"  || 21 ก.ค. 2561 : อ่าน 317  
 124. (Last Open : 19 ม.ค. 2563)
 125. โครงการจิตอาสาร่วมใจพัฒนาวัดพระธาตุกู่แก้ว  || 8 ก.ค. 2561 : อ่าน 340  
 126. (Last Open : 28 ม.ค. 2563)
 127. โครงการบริการวิชาการและสืบสานศิลปวัฒนธรรม  || 7 ก.ค. 2561 : อ่าน 335  
 128. (Last Open : 28 ม.ค. 2563)
 129. ประกาศขั้นตอนสำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 แก้ไขเวลา 20.30 น.  || 12 ก.ค. 2561 : อ่าน 663  
 130. (Last Open : 22 ม.ค. 2563)
 131. โครงการบริการวิชาการจิตอาสาพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว  || 6 ก.ค. 2561 : อ่าน 486  
 132. (Last Open : 27 ม.ค. 2563)
 133. โครงการสืบสานวัฒนธรรมพื้นบ้านแต่งหน้าส่างลอง  || 1 ก.ค. 2561 : อ่าน 408  
 134. (Last Open : 27 ม.ค. 2563)
 135. โครงการเพื่อบริการชุมชน "เรื่องกฏหมายชาวบ้าน"  || 1 ก.ค. 2561 : อ่าน 385  
 136. (Last Open : 17 ม.ค. 2563)
 137. ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ(เพิ่มเติม)  || 5 มิ.ย. 2561 : อ่าน 454  
 138. (Last Open : 26 ม.ค. 2563)
 139. ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ (English Proficiency Test) ตามนโยบายการยกระดับมาตรฐาน ภาษาอังกฤษในสถาบั  || 5 มิ.ย. 2561 : อ่าน 438  
 140. (Last Open : 28 ม.ค. 2563)
 141. ประเมินผลการเทียบโอนผลการเรียนรู้ จากการศึกษานอก ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐  || 5 มิ.ย. 2561 : อ่าน 503  
 142. (Last Open : 25 ม.ค. 2563)
 143. พิธีเปิด "ราตรีประดับดาวแปซิฟิค"  || 21 ม.ค. 2561 : อ่าน 756  
 144. (Last Open : 28 ม.ค. 2563)
 145. "มหกรรมวิชาการแปซิฟิคเพื่อชุมชน ครั้งที่ 3"  || 21 ม.ค. 2561 : อ่าน 719  
 146. (Last Open : 26 ม.ค. 2563)
 147. ร่วมโครงการ "ก้าวคนละก้าวเพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ"  || 26 ธ.ค. 2560 : อ่าน 567  
 148. (Last Open : 26 ม.ค. 2563)
 149. พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560  || 13 ส.ค. 2560 : อ่าน 989  
 150. (Last Open : 28 ม.ค. 2563)
 151. พิธีถวายชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  || 13 ส.ค. 2560 : อ่าน 799  
 152. (Last Open : 28 ม.ค. 2563)
 153. วันสถาปนาสถาบันครบรอบ 3 ปี  || 13 ส.ค. 2560 : อ่าน 773  
 154. (Last Open : 26 ม.ค. 2563)
 155. ร่วมโครงการพัฒนามาตรฐานบุคลากรด้านการท่องเที่ยว  || 4 ส.ค. 2560 : อ่าน 585  
 156. (Last Open : 28 ม.ค. 2563)
 157. ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 62 พรรษา  || 31 ก.ค. 2560 : อ่าน 577  
 158. (Last Open : 27 ม.ค. 2563)
 159. นโยบายสถาบันกับการจัดการศึกษา ให้ได้มาตรฐาน TQF  || 22 ก.ค. 2560 : อ่าน 581  
 160. (Last Open : 27 ม.ค. 2563)
 161. การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการบริหารกิจการสาธารณะ ครั้งที่ 4  || 26 มิ.ย. 2560 : อ่าน 539  
 162. (Last Open : 23 ม.ค. 2563)
 163. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1  || 26 มิ.ย. 2560 : อ่าน 568  
 164. (Last Open : 19 ม.ค. 2563)
 165. พิธีรดน้ำดำหัวป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง  || 9 พ.ค. 2560 : อ่าน 617  
 166. (Last Open : 28 ม.ค. 2563)
 167. ปฐมนิเทศการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  || 9 พ.ค. 2560 : อ่าน 769  
 168. (Last Open : 28 ม.ค. 2563)
 169. อบรมให้ความรู้เรื่องพลังงานทดแทน  || 31 มี.ค. 2560 : อ่าน 716  
 170. (Last Open : 28 ม.ค. 2563)
 171. ศึกษาดูงาน 21-22 มีนาคม 2560  || 31 มี.ค. 2560 : อ่าน 713  
 172. (Last Open : 24 ม.ค. 2563)
 173. ลงนาม MOU การจัดการขยะกับผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  || 31 มี.ค. 2560 : อ่าน 600  
 174. (Last Open : 29 ม.ค. 2563)
 175. ประชุมสัมมนาการเชื่อมโยงการค้าเมืองชายแดน  || 10 ก.พ. 2560 : อ่าน 552  
 176. (Last Open : 15 ม.ค. 2563)
 177. "มหกรรมวิชาการแปซิฟิคเพื่อชุมชน" ในภาคกลางคืน  || 21 ม.ค. 2560 : อ่าน 865  
 178. (Last Open : 29 ม.ค. 2563)
 179. มหกรรมวิชาการแปซิฟิคเพื่อชุมชน  || 21 ม.ค. 2560 : อ่าน 1021  
 180. (Last Open : 26 ม.ค. 2563)
 181. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเรียนการสอน  || 14 ม.ค. 2560 : อ่าน 718  
 182. (Last Open : 29 ม.ค. 2563)
 183. ประชาสัมพันธ์กิจกรรม “ต่อต้านยาเสพติด”  || 23 ธ.ค. 2559 : อ่าน 415  
 184. (Last Open : 27 ม.ค. 2563)
 185. เข้าพบแสดงความยินดีแก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง เนื่องในโอกาศรับตำแหน่งใหม่  || 14 ธ.ค. 2559 : อ่าน 730  
 186. (Last Open : 22 ม.ค. 2563)
 187. โครงการจิตอาสา "ล้อมรั้วด้วยรัก"  || 12 ธ.ค. 2559 : อ่าน 567  
 188. (Last Open : 29 ม.ค. 2563)
 189. โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน  || 29 พ.ย. 2559 : อ่าน 491  
 190. (Last Open : 29 ม.ค. 2563)
 191. โครงการอบรมการเขียนบทความทางวิชาการ  || 26 พ.ย. 2559 : อ่าน 423  
 192. (Last Open : 18 ม.ค. 2563)
 193. ทัศนศึกษาดูงาน ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้(South Korea)  || 8 ธ.ค. 2559 : อ่าน 488  
 194. (Last Open : 28 ม.ค. 2563)
 195. การประชุมสภาสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค ครั้งที่ 4/2559  || 29 พ.ย. 2559 : อ่าน 380  
 196. (Last Open : 28 ม.ค. 2563)
 197. ดร.ฐิติพงศ์ ไชยองค์การ ร่วมพิธีเปิดศูนย์บริการการค้า  || 17 พ.ย. 2559 : อ่าน 442  
 198. (Last Open : 26 ม.ค. 2563)
 199. ลงนามถวายอาลัย  || 19 ต.ค. 2559 : อ่าน 409  
 200. (Last Open : 27 ม.ค. 2563)
 201. จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล  || 15 ส.ค. 2559 : อ่าน 603  
 202. (Last Open : 24 ม.ค. 2563)
 203. สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค จัดปฐมนิเทศนักศึกษา  || 15 ส.ค. 2559 : อ่าน 669  
 204. (Last Open : 24 ม.ค. 2563)
 205. สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค จัดพิธีไหว้ครู  || 15 ส.ค. 2559 : อ่าน 660  
 206. (Last Open : 29 ม.ค. 2563)
 207. สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค จัดงานวันสถาปนาสถาบันฯ ครบรอบ 2 ปี  || 15 ส.ค. 2559 : อ่าน 453  
 208. (Last Open : 19 ม.ค. 2563)
 209. โครงการบริการวิชาการ ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ  || 4 ก.ค. 2559 : อ่าน 577  
 210. (Last Open : 10 ม.ค. 2563)
 211. โครงการจิตอาสา อาสาปลูกป่า  || 4 ก.ค. 2559 : อ่าน 524  
 212. (Last Open : 24 ม.ค. 2563)
 213. อนุกรรมการบัญชี ผู้ช่วยเลขาธิการ คณะกรรมการอุดมศึกษาตรวจเยี่ยมสถาบัน  || 30 มิ.ย. 2559 : อ่าน 314  
 214. (Last Open : 21 ม.ค. 2563)
 215. ipacific ลงนามร่วม MOU พัฒนาวิชาการและวิจัยสถาบันอุดมศึกษา  || 31 พ.ค. 2559 : อ่าน 480  
 216. (Last Open : 21 ม.ค. 2563)
 217. ศึกษาดูงานที่วิทยาลัย 12 ปันนา  || 8 ก.พ. 2559 : อ่าน 575  
 218. (Last Open : 20 ม.ค. 2563)
 219. เก็บตก บรรยากาศการประกวด Star of Pacific #2  || 20 ม.ค. 2559 : อ่าน 732  
 220. (Last Open : 27 ม.ค. 2563)
 221. เก็บตก บรรยากาศการประกวด Star of Pacific #1  || 20 ม.ค. 2559 : อ่าน 572  
 222. (Last Open : 27 ม.ค. 2563)
 223. มหกรรมวิชาการแปซิฟิคเพื่อชุมชุน 2559  || 18 ม.ค. 2559 : อ่าน 784  
 224. (Last Open : 26 ม.ค. 2563)
 225. เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  || 22 ธ.ค. 2558 : อ่าน 363  
 226. (Last Open : 29 ม.ค. 2563)
 227. กิจกรรมสร้างสรรค์และแบ่งปันคุณค่าสู่สังคม  || 22 ธ.ค. 2558 : อ่าน 489  
 228. (Last Open : 28 ม.ค. 2563)
 229. การประชุมสภาสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค ครั้งที่ 4/2558  || 2 ธ.ค. 2558 : อ่าน 485  
 230. (Last Open : 19 ม.ค. 2563)
 231. ร่วมงานสืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2558  || 2 ธ.ค. 2558 : อ่าน 511  
 232. (Last Open : 19 ม.ค. 2563)
 233. ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง ที่ปรึกษามูลนิธิครอบครัวพอเพียง  || 17 ต.ค. 2558 : อ่าน 806  
 234. (Last Open : 29 ม.ค. 2563)
 235. นายก อบจ.พะเยา รับธงมอบสถาบันสอนระดับปริญญาแห่งใหม่ของจังหวัด  || 15 ส.ค. 2558 : อ่าน 470  
 236. (Last Open : 14 ม.ค. 2563)
 237. โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  || 9 มิ.ย. 2558 : อ่าน 676  
 238. (Last Open : 28 ม.ค. 2563)
 239. โครงการส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรมนักศึกษา  || 9 มิ.ย. 2558 : อ่าน 455  
 240. (Last Open : 28 ม.ค. 2563)
 241. โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อม  || 7 มิ.ย. 2558 : อ่าน 633  
 242. (Last Open : 28 ม.ค. 2563)
 243. ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557  || 12 พ.ค. 2558 : อ่าน 497  
 244. (Last Open : 28 ม.ค. 2563)
 245. พิธีส่งมอบสถาบัน  || 12 พ.ค. 2558 : อ่าน 433  
 246. (Last Open : 26 ม.ค. 2563)
 247. กิจกรรมการเรียนการสอน  || 12 พ.ค. 2558 : อ่าน 471  
 248. (Last Open : 25 ม.ค. 2563)

สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 08-6431-3282 , 054-887188 แฟกซ์. 054-887189
E-Mail : webmasteripacific@gmail.com