ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
 1. อบรมการใช้โปรแกรม LMS  || 10 พ.ย. 2561 : อ่าน 31  
 2. (Last Open : 20 พ.ย. 2561)
 3. ศึกษาดูงานเปิดประตูส่ง ASEAN  || 30 ต.ค. 2561 : อ่าน 32  
 4. (Last Open : 20 พ.ย. 2561)
 5. มหกรรมวิชาการแปซิฟิค ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑  || 19 ส.ค. 2561 : อ่าน 177  
 6. (Last Open : 20 พ.ย. 2561)
 7. วันสถาปนาสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค ครบรอบ ๔ ปี  || 19 ส.ค. 2561 : อ่าน 124  
 8. (Last Open : 20 พ.ย. 2561)
 9. โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน วัดสากเหล็กเหนือ  || 22 ก.ค. 2561 : อ่าน 112  
 10. (Last Open : 20 พ.ย. 2561)
 11. โครงการบริการวิชาการ "สอนน้องประดิษฐ์ของใช้จากขวดพลาสติกรีไซเคิล"  || 21 ก.ค. 2561 : อ่าน 105  
 12. (Last Open : 20 พ.ย. 2561)
 13. โครงการจิตอาสาร่วมใจพัฒนาวัดพระธาตุกู่แก้ว  || 8 ก.ค. 2561 : อ่าน 114  
 14. (Last Open : 20 พ.ย. 2561)
 15. โครงการบริการวิชาการและสืบสานศิลปวัฒนธรรม  || 7 ก.ค. 2561 : อ่าน 114  
 16. (Last Open : 20 พ.ย. 2561)
 17. ประกาศขั้นตอนสำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 แก้ไขเวลา 20.30 น.  || 12 ก.ค. 2561 : อ่าน 375  
 18. (Last Open : 20 พ.ย. 2561)
 19. โครงการบริการวิชาการจิตอาสาพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว  || 6 ก.ค. 2561 : อ่าน 213  
 20. (Last Open : 20 พ.ย. 2561)
 21. โครงการสืบสานวัฒนธรรมพื้นบ้านแต่งหน้าส่างลอง  || 1 ก.ค. 2561 : อ่าน 191  
 22. (Last Open : 20 พ.ย. 2561)
 23. โครงการเพื่อบริการชุมชน "เรื่องกฏหมายชาวบ้าน"  || 1 ก.ค. 2561 : อ่าน 196  
 24. (Last Open : 20 พ.ย. 2561)
 25. ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ(เพิ่มเติม)  || 5 มิ.ย. 2561 : อ่าน 266  
 26. (Last Open : 20 พ.ย. 2561)
 27. ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ (English Proficiency Test) ตามนโยบายการยกระดับมาตรฐาน ภาษาอังกฤษในสถาบั  || 5 มิ.ย. 2561 : อ่าน 272  
 28. (Last Open : 20 พ.ย. 2561)
 29. ประเมินผลการเทียบโอนผลการเรียนรู้ จากการศึกษานอก ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐  || 5 มิ.ย. 2561 : อ่าน 323  
 30. (Last Open : 20 พ.ย. 2561)
 31. พิธีเปิด "ราตรีประดับดาวแปซิฟิค"  || 21 ม.ค. 2561 : อ่าน 528  
 32. (Last Open : 20 พ.ย. 2561)
 33. "มหกรรมวิชาการแปซิฟิคเพื่อชุมชน ครั้งที่ 3"  || 21 ม.ค. 2561 : อ่าน 476  
 34. (Last Open : 20 พ.ย. 2561)
 35. ร่วมโครงการ "ก้าวคนละก้าวเพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ"  || 26 ธ.ค. 2560 : อ่าน 356  
 36. (Last Open : 20 พ.ย. 2561)
 37. พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560  || 13 ส.ค. 2560 : อ่าน 740  
 38. (Last Open : 20 พ.ย. 2561)
 39. พิธีถวายชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  || 13 ส.ค. 2560 : อ่าน 553  
 40. (Last Open : 20 พ.ย. 2561)

สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 054-887188 , 08-6431-3282 แฟกซ์. 054-887189
E-Mail : webmasteripacific@gmail.com