ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
 1. สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค ขอชื่นชมและส่งกำลังให้นักกีฬาทีมชาติ  || 20 ก.ย. 2562 : อ่าน 10  
 2. (Last Open : 20 ก.ย. 2562)
 3. ร่วมกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดพะเยา  || 15 ก.ย. 2562 : อ่าน 3  
 4. (Last Open : 20 ก.ย. 2562)
 5. ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ (English Proficiency Test) ประจำปีการศึกษา 2562  || 4 ก.ย. 2562 : อ่าน 49  
 6. (Last Open : 18 ก.ย. 2562)
 7. ยินดีต้อนรับท่านนายกสภาสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค ท่านเลอศักดิ์ จุลเทศ  || 30 ส.ค. 2562 : อ่าน 1  
 8. (Last Open : 30 ส.ค. 2562)
 9. พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562  || 17 ส.ค. 2562 : อ่าน 4  
 10. (Last Open : 20 ก.ย. 2562)
 11. โครงการจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา  || 21 ก.ค. 2562 : อ่าน 77  
 12. (Last Open : 19 ก.ย. 2562)
 13. โครงการจิตอาสาพัฒนาวัดป่าตาล  || 21 ก.ค. 2562 : อ่าน 68  
 14. (Last Open : 18 ก.ย. 2562)
 15. โครงการบริการวิชาการเรื่อง "ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยในชุมชน"  || 21 ก.ค. 2562 : อ่าน 56  
 16. (Last Open : 19 ก.ย. 2562)
 17. โครงการบริการวิชาการเรื่อง "การส่งเสริมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย"  || 20 ก.ค. 2562 : อ่าน 66  
 18. (Last Open : 20 ก.ย. 2562)
 19. ร่วมไว้อาลัยงานสวดอภิธรรมศพ คุณพ่ออุไร วงค์ใหญ่  || 18 ก.ค. 2562 : อ่าน 35  
 20. (Last Open : 18 ก.ย. 2562)
 21. แห่เทียนพรรษาเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชา  || 11 ก.ค. 2562 : อ่าน 39  
 22. (Last Open : 17 ก.ย. 2562)
 23. สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น "พิธีบายศรีสู่ขวัญ"  || 9 ก.ค. 2562 : อ่าน 61  
 24. (Last Open : 18 ก.ย. 2562)
 25. โครงการบัณฑิตจิตอาสา"ปลูกป่าเพื่อชุมชน บ้านห้วยหินฝน"  || 9 ก.ค. 2562 : อ่าน 74  
 26. (Last Open : 20 ก.ย. 2562)
 27. โครงการบริการวิชาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  || 7 ก.ค. 2562 : อ่าน 47  
 28. (Last Open : 20 ก.ย. 2562)
 29. รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษารอบที่ 3 (update ประจำวันที่ 18/06/2562)  || 18 มิ.ย. 2562 : อ่าน 376  
 30. (Last Open : 20 ก.ย. 2562)
 31. แจ้งรายชื่อนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา รอบที่ 3  || 5 มิ.ย. 2562 : อ่าน 384  
 32. (Last Open : 20 ก.ย. 2562)
 33. ร่วมสังเกตการณ์ในการจัดโครงการเสริมสร้างเครือข่ายคุ้มครองเด็กในระดับตำบล  || 29 พ.ค. 2562 : อ่าน 92  
 34. (Last Open : 18 ก.ย. 2562)
 35. โครงการบัณฑิตจิตอาสา"ปันรักปันน้ำใจพี่ให้น้องเล่น"  || 12 พ.ค. 2562 : อ่าน 394  
 36. (Last Open : 20 ก.ย. 2562)
 37. โครงการบริการวิชาการ "การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูฝน"  || 11 พ.ค. 2562 : อ่าน 207  
 38. (Last Open : 20 ก.ย. 2562)
 39. โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรม พิธีรดน้ำดำหัวคณาจารย์  || 27 เม.ย. 2562 : อ่าน 174  
 40. (Last Open : 20 ก.ย. 2562)
 41. แจ้งนักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นที่ 2  || 27 มี.ค. 2562 : อ่าน 597  
 42. (Last Open : 20 ก.ย. 2562)
 43. ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ (English Proficiency Test) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑  || 22 มี.ค. 2562 : อ่าน 219  
 44. (Last Open : 20 ก.ย. 2562)
 45. โครงการสัมมนาค่ายวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ  || 17 มี.ค. 2562 : อ่าน 163  
 46. (Last Open : 20 ก.ย. 2562)
 47. ศึกษาดูงานมิติใหม่แห่งการปกครองของการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสู่เทศบาลเมือง  || 15 มี.ค. 2562 : อ่าน 177  
 48. (Last Open : 20 ก.ย. 2562)
 49. ศึกษาดูงานต้นแบบความสำเร็จด้านวิชาการของการบริหารจัดการสถานศึกษา  || 15 มี.ค. 2562 : อ่าน 136  
 50. (Last Open : 20 ก.ย. 2562)
 51. รายชื่อนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา รอบ 2 (update : 25-02-2562)  || 25 ก.พ. 2562 : อ่าน 1657  
 52. (Last Open : 20 ก.ย. 2562)
 53. ดร.พีระ พันธุ์งาม รองอธิการบดี สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค ร่วมรับเสด็จ  || 13 ก.พ. 2562 : อ่าน 166  
 54. (Last Open : 19 ก.ย. 2562)
 55. การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต รหัส 601  || 5 ก.พ. 2562 : อ่าน 161  
 56. (Last Open : 19 ก.ย. 2562)
 57. Star of Pacific 2019  || 19 ม.ค. 2561 : อ่าน 927  
 58. (Last Open : 18 ก.ย. 2562)
 59. ราตรีประดับดาวแปซิฟิค 2019  || 19 ม.ค. 2561 : อ่าน 492  
 60. (Last Open : 7 ก.ย. 2562)
 61. มหกรรมวิชาการแปซิฟิคเพื่อชุมชน ราตรีประดับดาวแปซิฟิค 2019  || 19 ม.ค. 2562 : อ่าน 569  
 62. (Last Open : 20 ก.ย. 2562)
 63. การสอบประมวลผลความรู้และสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต รหัส 061  || 17 ม.ค. 2562 : อ่าน 169  
 64. (Last Open : 16 ก.ย. 2562)
 65. โครงการประชุมอมรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรและการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงกับการอบรมมาตรฐานคุณวุฒิ  || 16 ม.ค. 2562 : อ่าน 718  
 66. (Last Open : 19 ก.ย. 2562)
 67. ร่วมโครงการจิตอาสา รักษ์พะเยา รักษ์สะอาด  || 16 ธ.ค. 2561 : อ่าน 236  
 68. (Last Open : 20 ก.ย. 2562)
 69. โครงการจิตอาสา "พัฒนาวัดสันปูเลย"  || 16 ธ.ค. 2561 : อ่าน 271  
 70. (Last Open : 20 ก.ย. 2562)
 71. โครงการบริการวิชาการ "กฎหมายใกล้ตัวในชีวิตประจำวัน"  || 15 ธ.ค. 2561 : อ่าน 215  
 72. (Last Open : 20 ก.ย. 2562)
 73. โครงการบริการวิชาการอบรม "ความปลอดภัยบนท้องถนน"  || 15 ธ.ค. 2561 : อ่าน 226  
 74. (Last Open : 20 ก.ย. 2562)
 75. จัดกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา  || 14 ธ.ค. 2561 : อ่าน 197  
 76. (Last Open : 20 ก.ย. 2562)
 77. โครงการจิตอาสา "ส่งเสริมและพัฒนาวัดเทพนนม"  || 9 ธ.ค. 2561 : อ่าน 198  
 78. (Last Open : 17 ก.ย. 2562)
 79. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเพาะเห็ดโคนน้อย  || 8 ธ.ค. 2561 : อ่าน 208  
 80. (Last Open : 9 ก.ย. 2562)
 81. กิจกรรมบริการวิชาการ “รู้พิษ รู้ภัย รู้ห่างไกลยาเสพติด"  || 3 ธ.ค. 2561 : อ่าน 182  
 82. (Last Open : 20 ก.ย. 2562)
 83. ศึกษาดูงานประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้  || 16 พ.ย. 2561 : อ่าน 225  
 84. (Last Open : 18 ก.ย. 2562)
 85. อบรมการใช้โปรแกรม LMS  || 10 พ.ย. 2561 : อ่าน 216  
 86. (Last Open : 16 ก.ย. 2562)
 87. ศึกษาดูงานเปิดประตูส่ง ASEAN  || 30 ต.ค. 2561 : อ่าน 259  
 88. (Last Open : 15 ก.ย. 2562)
 89. มหกรรมวิชาการแปซิฟิค ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑  || 19 ส.ค. 2561 : อ่าน 440  
 90. (Last Open : 17 ก.ย. 2562)
 91. วันสถาปนาสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค ครบรอบ ๔ ปี  || 19 ส.ค. 2561 : อ่าน 340  
 92. (Last Open : 19 ก.ย. 2562)
 93. โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน วัดสากเหล็กเหนือ  || 22 ก.ค. 2561 : อ่าน 276  
 94. (Last Open : 18 ก.ย. 2562)
 95. โครงการบริการวิชาการ "สอนน้องประดิษฐ์ของใช้จากขวดพลาสติกรีไซเคิล"  || 21 ก.ค. 2561 : อ่าน 274  
 96. (Last Open : 19 ก.ย. 2562)
 97. โครงการจิตอาสาร่วมใจพัฒนาวัดพระธาตุกู่แก้ว  || 8 ก.ค. 2561 : อ่าน 292  
 98. (Last Open : 13 ก.ย. 2562)
 99. โครงการบริการวิชาการและสืบสานศิลปวัฒนธรรม  || 7 ก.ค. 2561 : อ่าน 278  
 100. (Last Open : 12 ก.ย. 2562)
 101. ประกาศขั้นตอนสำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 แก้ไขเวลา 20.30 น.  || 12 ก.ค. 2561 : อ่าน 620  
 102. (Last Open : 16 ก.ย. 2562)
 103. โครงการบริการวิชาการจิตอาสาพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว  || 6 ก.ค. 2561 : อ่าน 420  
 104. (Last Open : 18 ก.ย. 2562)
 105. โครงการสืบสานวัฒนธรรมพื้นบ้านแต่งหน้าส่างลอง  || 1 ก.ค. 2561 : อ่าน 364  
 106. (Last Open : 20 ก.ย. 2562)
 107. โครงการเพื่อบริการชุมชน "เรื่องกฏหมายชาวบ้าน"  || 1 ก.ค. 2561 : อ่าน 347  
 108. (Last Open : 11 ก.ย. 2562)
 109. ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ(เพิ่มเติม)  || 5 มิ.ย. 2561 : อ่าน 411  
 110. (Last Open : 13 ก.ย. 2562)
 111. ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ (English Proficiency Test) ตามนโยบายการยกระดับมาตรฐาน ภาษาอังกฤษในสถาบั  || 5 มิ.ย. 2561 : อ่าน 397  
 112. (Last Open : 20 ก.ย. 2562)
 113. ประเมินผลการเทียบโอนผลการเรียนรู้ จากการศึกษานอก ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐  || 5 มิ.ย. 2561 : อ่าน 464  
 114. (Last Open : 14 ก.ย. 2562)
 115. พิธีเปิด "ราตรีประดับดาวแปซิฟิค"  || 21 ม.ค. 2561 : อ่าน 709  
 116. (Last Open : 20 ก.ย. 2562)
 117. "มหกรรมวิชาการแปซิฟิคเพื่อชุมชน ครั้งที่ 3"  || 21 ม.ค. 2561 : อ่าน 666  
 118. (Last Open : 20 ก.ย. 2562)
 119. ร่วมโครงการ "ก้าวคนละก้าวเพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ"  || 26 ธ.ค. 2560 : อ่าน 519  
 120. (Last Open : 20 ก.ย. 2562)
 121. พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560  || 13 ส.ค. 2560 : อ่าน 927  
 122. (Last Open : 19 ก.ย. 2562)
 123. พิธีถวายชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  || 13 ส.ค. 2560 : อ่าน 751  
 124. (Last Open : 19 ก.ย. 2562)
 125. วันสถาปนาสถาบันครบรอบ 3 ปี  || 13 ส.ค. 2560 : อ่าน 725  
 126. (Last Open : 19 ก.ย. 2562)
 127. ร่วมโครงการพัฒนามาตรฐานบุคลากรด้านการท่องเที่ยว  || 4 ส.ค. 2560 : อ่าน 538  
 128. (Last Open : 20 ก.ย. 2562)
 129. ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 62 พรรษา  || 31 ก.ค. 2560 : อ่าน 529  
 130. (Last Open : 17 ก.ย. 2562)
 131. นโยบายสถาบันกับการจัดการศึกษา ให้ได้มาตรฐาน TQF  || 22 ก.ค. 2560 : อ่าน 530  
 132. (Last Open : 19 ก.ย. 2562)
 133. การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการบริหารกิจการสาธารณะ ครั้งที่ 4  || 26 มิ.ย. 2560 : อ่าน 497  
 134. (Last Open : 20 ก.ย. 2562)
 135. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1  || 26 มิ.ย. 2560 : อ่าน 525  
 136. (Last Open : 17 ก.ย. 2562)
 137. พิธีรดน้ำดำหัวป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง  || 9 พ.ค. 2560 : อ่าน 563  
 138. (Last Open : 20 ก.ย. 2562)
 139. ปฐมนิเทศการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  || 9 พ.ค. 2560 : อ่าน 713  
 140. (Last Open : 20 ก.ย. 2562)
 141. อบรมให้ความรู้เรื่องพลังงานทดแทน  || 31 มี.ค. 2560 : อ่าน 612  
 142. (Last Open : 20 ก.ย. 2562)
 143. ศึกษาดูงาน 21-22 มีนาคม 2560  || 31 มี.ค. 2560 : อ่าน 628  
 144. (Last Open : 20 ก.ย. 2562)
 145. ลงนาม MOU การจัดการขยะกับผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  || 31 มี.ค. 2560 : อ่าน 461  
 146. (Last Open : 18 ก.ย. 2562)
 147. ประชุมสัมมนาการเชื่อมโยงการค้าเมืองชายแดน  || 10 ก.พ. 2560 : อ่าน 513  
 148. (Last Open : 13 ก.ย. 2562)
 149. "มหกรรมวิชาการแปซิฟิคเพื่อชุมชน" ในภาคกลางคืน  || 21 ม.ค. 2560 : อ่าน 791  
 150. (Last Open : 18 ก.ย. 2562)
 151. มหกรรมวิชาการแปซิฟิคเพื่อชุมชน  || 21 ม.ค. 2560 : อ่าน 927  
 152. (Last Open : 18 ก.ย. 2562)
 153. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเรียนการสอน  || 14 ม.ค. 2560 : อ่าน 664  
 154. (Last Open : 20 ก.ย. 2562)
 155. ประชาสัมพันธ์กิจกรรม “ต่อต้านยาเสพติด”  || 23 ธ.ค. 2559 : อ่าน 373  
 156. (Last Open : 9 ก.ย. 2562)
 157. เข้าพบแสดงความยินดีแก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง เนื่องในโอกาศรับตำแหน่งใหม่  || 14 ธ.ค. 2559 : อ่าน 662  
 158. (Last Open : 15 ก.ย. 2562)
 159. โครงการจิตอาสา "ล้อมรั้วด้วยรัก"  || 12 ธ.ค. 2559 : อ่าน 514  
 160. (Last Open : 17 ก.ย. 2562)
 161. โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน  || 29 พ.ย. 2559 : อ่าน 438  
 162. (Last Open : 17 ก.ย. 2562)
 163. โครงการอบรมการเขียนบทความทางวิชาการ  || 26 พ.ย. 2559 : อ่าน 382  
 164. (Last Open : 20 ก.ย. 2562)
 165. ทัศนศึกษาดูงาน ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้(South Korea)  || 8 ธ.ค. 2559 : อ่าน 437  
 166. (Last Open : 13 ก.ย. 2562)
 167. การประชุมสภาสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค ครั้งที่ 4/2559  || 29 พ.ย. 2559 : อ่าน 341  
 168. (Last Open : 6 ก.ย. 2562)
 169. ดร.ฐิติพงศ์ ไชยองค์การ ร่วมพิธีเปิดศูนย์บริการการค้า  || 17 พ.ย. 2559 : อ่าน 393  
 170. (Last Open : 16 ก.ย. 2562)
 171. ลงนามถวายอาลัย  || 19 ต.ค. 2559 : อ่าน 358  
 172. (Last Open : 11 ก.ย. 2562)
 173. จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล  || 15 ส.ค. 2559 : อ่าน 561  
 174. (Last Open : 6 ก.ย. 2562)
 175. สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค จัดปฐมนิเทศนักศึกษา  || 15 ส.ค. 2559 : อ่าน 623  
 176. (Last Open : 17 ก.ย. 2562)
 177. สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค จัดพิธีไหว้ครู  || 15 ส.ค. 2559 : อ่าน 597  
 178. (Last Open : 20 ก.ย. 2562)
 179. สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค จัดงานวันสถาปนาสถาบันฯ ครบรอบ 2 ปี  || 15 ส.ค. 2559 : อ่าน 420  
 180. (Last Open : 6 ก.ย. 2562)
 181. โครงการบริการวิชาการ ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ  || 4 ก.ค. 2559 : อ่าน 541  
 182. (Last Open : 6 ก.ย. 2562)
 183. โครงการจิตอาสา อาสาปลูกป่า  || 4 ก.ค. 2559 : อ่าน 485  
 184. (Last Open : 16 ก.ย. 2562)
 185. อนุกรรมการบัญชี ผู้ช่วยเลขาธิการ คณะกรรมการอุดมศึกษาตรวจเยี่ยมสถาบัน  || 30 มิ.ย. 2559 : อ่าน 286  
 186. (Last Open : 13 ก.ย. 2562)
 187. ipacific ลงนามร่วม MOU พัฒนาวิชาการและวิจัยสถาบันอุดมศึกษา  || 31 พ.ค. 2559 : อ่าน 430  
 188. (Last Open : 6 ก.ย. 2562)
 189. ศึกษาดูงานที่วิทยาลัย 12 ปันนา  || 8 ก.พ. 2559 : อ่าน 535  
 190. (Last Open : 7 ก.ย. 2562)
 191. เก็บตก บรรยากาศการประกวด Star of Pacific #2  || 20 ม.ค. 2559 : อ่าน 682  
 192. (Last Open : 20 ก.ย. 2562)
 193. เก็บตก บรรยากาศการประกวด Star of Pacific #1  || 20 ม.ค. 2559 : อ่าน 512  
 194. (Last Open : 7 ก.ย. 2562)
 195. มหกรรมวิชาการแปซิฟิคเพื่อชุมชุน 2559  || 18 ม.ค. 2559 : อ่าน 727  
 196. (Last Open : 17 ก.ย. 2562)
 197. เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  || 22 ธ.ค. 2558 : อ่าน 324  
 198. (Last Open : 6 ก.ย. 2562)
 199. กิจกรรมสร้างสรรค์และแบ่งปันคุณค่าสู่สังคม  || 22 ธ.ค. 2558 : อ่าน 453  
 200. (Last Open : 7 ก.ย. 2562)
 201. การประชุมสภาสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค ครั้งที่ 4/2558  || 2 ธ.ค. 2558 : อ่าน 438  
 202. (Last Open : 13 ก.ย. 2562)
 203. ร่วมงานสืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2558  || 2 ธ.ค. 2558 : อ่าน 470  
 204. (Last Open : 9 ก.ย. 2562)
 205. ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง ที่ปรึกษามูลนิธิครอบครัวพอเพียง  || 17 ต.ค. 2558 : อ่าน 724  
 206. (Last Open : 20 ก.ย. 2562)
 207. นายก อบจ.พะเยา รับธงมอบสถาบันสอนระดับปริญญาแห่งใหม่ของจังหวัด  || 15 ส.ค. 2558 : อ่าน 432  
 208. (Last Open : 12 ก.ย. 2562)
 209. โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  || 9 มิ.ย. 2558 : อ่าน 629  
 210. (Last Open : 16 ก.ย. 2562)
 211. โครงการส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรมนักศึกษา  || 9 มิ.ย. 2558 : อ่าน 394  
 212. (Last Open : 20 ก.ย. 2562)
 213. โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อม  || 7 มิ.ย. 2558 : อ่าน 573  
 214. (Last Open : 20 ก.ย. 2562)
 215. ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557  || 12 พ.ค. 2558 : อ่าน 454  
 216. (Last Open : 19 ก.ย. 2562)
 217. พิธีส่งมอบสถาบัน  || 12 พ.ค. 2558 : อ่าน 393  
 218. (Last Open : 20 ก.ย. 2562)
 219. กิจกรรมการเรียนการสอน  || 12 พ.ค. 2558 : อ่าน 430  
 220. (Last Open : 20 ก.ย. 2562)

สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 08-6431-3282 , 054-887188 แฟกซ์. 054-887189
E-Mail : webmasteripacific@gmail.com