ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการศึกษา ภาคการศึกษา 1/2558 (15 ก.พ. 2559)

          ทางสถาบันจะทำการประกาศผลการศึกษา ภาคการศึกษา 1/2558 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 นักศึกษาท่านใดที่รหัสนักศึกษาติด Pro ให้ติดต่อกลับทางสถาบันก่อนวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 Pro1. : ให้นักศึกษาติดต่อขึ้นทะเบียนนักศึกษา Pro2. : ให้นักศึกษานำเอกสารหลักฐานการสมัครมาให้งานทะเบียน Pro3. : ให้นักศึกษาติดต่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาและนำเอกสารหลักฐานการสมัครมาให้งานทะเบียน นักศึกษาสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.082-7973051 ติดต่อ อาจารย์จรูญลักษณ์ วังมูล

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 2293


สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 08-6431-3282 , 054-887188 แฟกซ์. 054-887189
E-Mail : webmasteripacific@gmail.com