ข่าวประชาสัมพันธ์
สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค จัดปฐมนิเทศนักศึกษา (15 ส.ค. 2559)

        สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค จัดปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 โดยท่านดร.สุรเจต ไชยพันธ์พงษ์ อธิการบดีสถาบันฯ พร้อมด้วยคณาจารย์ พบป่ะและชี้แจ้งรายละเอียดต่างๆที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 1333


สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 08-6431-3282 , 054-887188 แฟกซ์. 054-887189
E-Mail : webmasteripacific@gmail.com