ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการบริหารกิจการสาธารณะ ครั้งที่ 4 (26 มิ.ย. 2560)

การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการบริหารกิจการสาธารณะ ครั้งที่ 4
“การบริหารกิจการสาธารณะภายใต้ประเทศไทย 4.0”
The 4th National Conference on Public Affairs Management
“Public Affairs Management Under Thailand 4.0”

ข้อมูลเพิ่มเติม

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 1118


สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 08-6431-3282 , 054-887188 แฟกซ์. 054-887189
E-Mail : webmasteripacific@gmail.com