ข่าวประชาสัมพันธ์
ดร.พีระ พันธุ์งาม รองอธิการบดี สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค ร่วมรับเสด็จ (13 ก.พ. 2562)

       ดร.พีระ พันธุ์งาม รองอธิการบดี สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เปิดงานการประชุมวิชาการองค์การเกษตร ในอนาคตแห่งประเทศไทย ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา ระหว่างวันที่ 9-13 กุมภาพันธ์ 2562

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 865


สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 08-6431-3282 , 054-887188 แฟกซ์. 054-887189
E-Mail : webmasteripacific@gmail.com