ข่าวประชาสัมพันธ์
ศึกษาดูงานมิติใหม่แห่งการปกครองของการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสู่เทศบาลเมือง (15 มี.ค. 2562)

         เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระ พันธุ์งาม รองอธิการบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ นำคณะนักศึกษาเดินทางเข้าศึกษาดูงานมิติใหม่แห่งการปกครอง ของการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสู่เทศบาลเมือง โดยได้รับการต้อนรับจากอาจารย์ วังนคร ไชยมงคล ที่ปรึกษาเทศบาลเมืองแม่เหียะ ซึ่งได้ให้คำแนะนำในเรื่องการจัดการด้วยความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการบริหาร ตลอดจนการปรับปรุงตัวเองให้สามารถดำรงอยู่ได้ในสังคมอย่างมีคุณภาพ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 949


สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 08-6431-3282 , 054-887188 แฟกซ์. 054-887189
E-Mail : webmasteripacific@gmail.com