ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งนักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นที่ 2 (27 มี.ค. 2562)

               แจ้งนักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นที่ 2 สามารถมารับใบรับรองการสำเร็จการศึกษา และระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 1025


สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 08-6431-3282 , 054-887188 แฟกซ์. 054-887189
E-Mail : webmasteripacific@gmail.com