ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 (17 ส.ค. 2562)

        พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค นำโดย ดร.สุรเจต ไชยพันธ์พงษ์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ ได้เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรธุรกิจวิศวกรรม หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต และนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ในวันอาทิตย์ ที่ 17 สิงหาคม 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์ สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 1146


สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 08-6431-3282 , 054-887188 แฟกซ์. 054-887189
E-Mail : webmasteripacific@gmail.com