ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อนักศึกษาระดับปริญญาตรีคาดว่าจะสำเร็จการศึกษารอบ 6 (27 ก.พ. 2563)

รายชื่อนักศึกษาระดับปริญญาตรีคาดว่าจะสำเร็จการศึกษารอบ 6 

หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อสำนักทะเบียนและวัดผล 0864313282

/Techno/UserFiles/File/รายชื่อจบรอบ6(2).pdf

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 1093


สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 08-6431-3282 , 054-887188 แฟกซ์. 054-887189
E-Mail : webmasteripacific@gmail.com