ข่าวประชาสัมพันธ์
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 กราบสักการะพ่อขุนงำเมือง (15 ต.ค. 2563)

วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 9.30 น. อาจารย์จิรญา มีมานะและตัวแทนนักศึกษารุ่นพี่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 กราบสักการะพ่อขุนงำเมือง เจ้าเมืองที่ปกป้องดูแลชาวพะเยา เพื่อเป็นศิริมงคลแก่นักศึกษาน้องใหม่ ให้มีพรชัย มีสติปัญญา สมาธิในการเรียน ในสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 913


สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 08-6431-3282 , 054-887188 แฟกซ์. 054-887189
E-Mail : webmasteripacific@gmail.com