ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อนักศึกษาระดับปริญญาตรีคาดว่าจะสำเร็จการศึกษารอบ 12 (14 ก.ย. 2564)

รายชื่อจบรอบ12(1).jpgเสนอสภาวันที่ 24 กันยายน 2564

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 388


สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 08-6431-3282 , 054-887188 แฟกซ์. 054-887189
E-Mail : webmasteripacific@gmail.com