ข่าวประชาสัมพันธ์
มอบอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์ชุดหูฟังให้แก่นักเรียนผู้พิการทางสายตา (1 ต.ค. 2564)

       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรเจต ไชยพันธ์พงษ์ อธิการบดี ผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษาสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค ร่วมสมทบทุนเลี้ยงอาหารกลางวัน ขนม สิ่งของอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์ชุดหูฟังให้แก่นักเรียนผู้พิการทางสายตา ณ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดแม่สาย วันที่ 1 ตุลาคม 2564

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 342


สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 08-6431-3282 , 054-887188 แฟกซ์. 054-887189
E-Mail : webmasteripacific@gmail.com