ข่าวประชาสัมพันธ์
ต้อนรับคณะกรรมการ และรับการประเมิน การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (Quality Assurance) (1 พ.ย. 2564)

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรเจต ไชยพันธ์พงษ์ อธิการบดี สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค ต้อนรับคณะกรรมการ และรับการประเมิน การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (Quality Assurance) ประจำปีการศึกษา 2563 รูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่วันที่ 18 ตุลาคม 2564 - 22 ตุลาคม 2564 ณ สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะและสถาบัน อยู่ในระดับคุณภาพดี

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 398


สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 08-6431-3282 , 054-887188 แฟกซ์. 054-887189
E-Mail : webmasteripacific@gmail.com