ข่าวประกาศทั้งหมด
 1. รายชื่อนักศึกษาระดับปริญญาตรีคาดว่าจะสำเร็จการศึกษารอบ 12  || 14 ก.ย. 2564 : อ่าน 127  
 2. (Last Open : 2 ธ.ค. 2564)
 3. รายชื่อนักศึกษาระดับปริญญาตรีคาดว่าจะสำเร็จการศึกษารอบ 11  || 17 มิ.ย. 2564 : อ่าน 290  
 4. (Last Open : 2 ธ.ค. 2564)
 5. รายชื่อนักศึกษาระดับปริญญาตรีคาดว่าจะสำเร็จการศึกษารอบ 10  || 5 มี.ค. 2564 : อ่าน 478  
 6. (Last Open : 2 ธ.ค. 2564)
 7. รายชื่อนักศึกษาระดับปริญญาตรีคาดว่าจะสำเร็จการศึกษารอบ 6  || 27 ก.พ. 2563 : อ่าน 929  
 8. (Last Open : 2 ธ.ค. 2564)
 9. รายชื่อนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา รอบ 2 (25-02-2562)  || 25 ก.พ. 2562 : อ่าน 1245  
 10. (Last Open : 1 ธ.ค. 2564)
 11. ประกาศผลการศึกษา ภาคการศึกษา 1/2558  || 15 ก.พ. 2559 : อ่าน 2038  
 12. (Last Open : 1 ธ.ค. 2564)
 13. ขยายปฏิทินการขอรับทุนยกเว้นค่าลงทะเบียนเรียน ฟรีตลอดหลักสูตร 2558  || 17 ต.ค. 2558 : อ่าน 2389  
 14. (Last Open : 2 ธ.ค. 2564)
 15. ใบสมัครขอรับทุนยกเว้นค่าลงทะเบียนเรียน ฟรีตลอดหลักสูตร 2558  || 17 ต.ค. 2558 : อ่าน 1538  
 16. (Last Open : 1 ธ.ค. 2564)
 17. โครงการให้ทุนการศึกษาโดยยกเว้นค่าลงทะเบียนเรียน ฟรีตลอดหลักสูตร 2558  || 17 ต.ค. 2558 : อ่าน 1439  
 18. (Last Open : 2 ธ.ค. 2564)
 19. รายชื่อนักศึกษาขาดเอกสารประกอบคำขอกู้  || 12 มิ.ย. 2558 : อ่าน 1591  
 20. (Last Open : 2 ธ.ค. 2564)
 21. ปฐมนิเทศนักศึกษาเก่า ประจำปีการศึกษา 1/2558  || 12 พ.ค. 2558 : อ่าน 1413  
 22. (Last Open : 28 พ.ย. 2564)

สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 08-6431-3282 , 054-887188 แฟกซ์. 054-887189
E-Mail : webmasteripacific@gmail.com