ข่าวประกาศทั้งหมด
 1. รายชื่อนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา รอบ 2 (25-02-2562)  || 25 ก.พ. 2562 : อ่าน 590  
 2. (Last Open : 29 ม.ค. 2563)
 3. ประกาศผลการศึกษา ภาคการศึกษา 1/2558  || 15 ก.พ. 2559 : อ่าน 1430  
 4. (Last Open : 25 ม.ค. 2563)
 5. ขยายปฏิทินการขอรับทุนยกเว้นค่าลงทะเบียนเรียน ฟรีตลอดหลักสูตร 2558  || 17 ต.ค. 2558 : อ่าน 1301  
 6. (Last Open : 29 ม.ค. 2563)
 7. ใบสมัครขอรับทุนยกเว้นค่าลงทะเบียนเรียน ฟรีตลอดหลักสูตร 2558  || 17 ต.ค. 2558 : อ่าน 900  
 8. (Last Open : 25 ม.ค. 2563)
 9. โครงการให้ทุนการศึกษาโดยยกเว้นค่าลงทะเบียนเรียน ฟรีตลอดหลักสูตร 2558  || 17 ต.ค. 2558 : อ่าน 835  
 10. (Last Open : 29 ม.ค. 2563)
 11. รายชื่อนักศึกษาขาดเอกสารประกอบคำขอกู้  || 12 มิ.ย. 2558 : อ่าน 986  
 12. (Last Open : 29 ม.ค. 2563)
 13. ปฐมนิเทศนักศึกษาเก่า ประจำปีการศึกษา 1/2558  || 12 พ.ค. 2558 : อ่าน 825  
 14. (Last Open : 29 ม.ค. 2563)

สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 08-6431-3282 , 054-887188 แฟกซ์. 054-887189
E-Mail : webmasteripacific@gmail.com