คำถามที่พบบ่อย (Frequently Asked Questions)

2. สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค ได้รับการรับรองจาก กพ. หรือไม่?
สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิคเมื่อได้รับการรับรองวิทยฐานะจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เป็นที่เรียร้อยแล้ว การรับรองจากคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.) ก็จะเป็นไปตามกระบวนการของการรับรองโดยอัตโนมัติ

สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค สามารถติดต่อได้ที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 โทร : 096-512-2638 www.ipacific.ac.th