คำถามที่พบบ่อย (Frequently Asked Questions)

5. ค่าลงทะเบียนเรียนแพงไหม ?
ค่าลงทะเบียนเรียนของสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิคตลอดหลักสูตร เมื่อเทียบกับสถาบันอุดมศึกษา ในระดับเดียวกันสถาบันของเราถือได้ว่าต่ำกว่าสถาบันอื่น ซึ่งอยู่ระหว่าง 70,000 – 168,000 บาท (ตลอดหลักสูตร) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวุฒิการศึกษาของนักศึกษาที่ใช้ยื่นสมัครกับทางสถาบัน

สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค สามารถติดต่อได้ที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 โทร : 096-512-2638 www.ipacific.ac.th