คำถามที่พบบ่อย (Frequently Asked Questions)

6. มีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือไม่ ?
สถาบันได้เข้าร่วมกองทุนเงินเพื่อการศึกษาของรัฐบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดนนักศึกษาสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากจากเว็บไซต์กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา นอกจากนี้สถาบันได้จัดแหล่งเงินทุนสินเชื่อ จากสถาบันการเงินอื่น เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษา สามารถกู้ยืมเงินเรียนได้ ทั้งนี้นักศึกษาสามารถติดต่อได้หลังจากที่สมัครเรียนกับทางสถาบันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค สามารถติดต่อได้ที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 โทร : 096-512-2638 www.ipacific.ac.th