คำถามที่พบบ่อย (Frequently Asked Questions)

8. นักศึกษาจบแล้วมีงานทำหรือไม่ ?
นอกเหนือจากการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ทางสถาบันยังมีศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ที่จะคอยช่วยเหลือผู้ประกอบการใหม่อย่างใกล้ชิด คอยให้คำปรึกษาและแนะนำ จากทีมที่ปรึกษาของสถาบัน และผู้ที่มีความเชี่ยวชาญจากประสบการณ์จริง ตลอดจนสร้างเครือข่ายระหว่างสมาชิกด้วยกัน รวมไปถึงความร่วมมือจาก สถานประกอบการณ์กว่า 100 แห่ง ที่จะคอยช่วยเหลือบัณฑิตใหม่

สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค สามารถติดต่อได้ที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 โทร : 096-512-2638 www.ipacific.ac.th