คำถามที่พบบ่อย (Frequently Asked Questions)

9. ผู้ที่สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อ สามารถติดต่อได้ที่ไหน ?
สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค สามารถติดต่อได้ที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 โทร.054-411288-9, 09-6512-2638 FAX. 054-411298 เว็บไซต์ www.ipacific.ac.th