ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการจิตอาสา“พัฒนาร่วมบุญวัดต้นปิน” (23 ธ.ค. 2562)

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรเจต ไชยพันธ์พงษ์ อธิการบดี สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค จังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจิตอาสา“พัฒนาร่วมบุญวัดต้นปิน” ณ วัดต้นปิน ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค ตลอดจนชาวบ้านในชุมชน เวลา 09.00 น. วันอาทิตย์ ที่ 22 ธันวาคม 2562

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 1456


สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 08-6431-3282 , 054-887188 แฟกซ์. 054-887189
E-Mail : webmasteripacific@gmail.com