สารจากอธิการบดี
  ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษโดยการทัศนศึกษา (13 ก.พ. 2563)
มหกรรมวิชาการแปซิฟิคเพื่อชุมชน 2020 (18 ม.ค. 2563)
โครงการประชุมอบรมเชิงปฎิบัติการตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) (13 ม.ค. 2563)
โครงการจิตอาสา“พัฒนาร่วมบุญวัดต้นปิน” (23 ธ.ค. 2562)
โครงการจิตอาสา“พัฒนาภูมิทัศน์โรงอาหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโรงช้าง (23 ธ.ค. 2562)
โครงการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม “การสืบสานภูมิปัญญาการทำตุงพื้นเมือง(ตุงไส้หมู)” (22 ธ.ค. 2562)
โครงการบริการวิชาการ"ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฏหมายจราจรทางบก" (22 ธ.ค. 2562)
โครงการบริการวิชาการเพื่อชุมชน “การใช้โซเชียลมีเดียของคนไทยในปัจจุบัน” (21 ธ.ค. 2562)
อาจารย์จากจังหวัดเชียงรายและจังหวัดลำพูนเยี่ยมชมการเรียนการสอน (18 ธ.ค. 2562)
โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมการเรียนรู้การแสดงพื้นบ้าน" เพลงเกี๋ยวข้าว- เพลงเต้นกำรำเคียว" (16 ธ.ค. 2562)
ดร.สุวิมล ไชยพันธ์พงษ์ อุปนายกสภาสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค ร่วมกิจกรรมการจัดทำผ้ามัดย้อม (14 ธ.ค. 2562)
โครงการบริการวิชาการ "การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน" (14 ธ.ค. 2562)
โครงการพัฒนาชุมชนหมู่บ้าน"ฝึกอบรมการทำผ้ามัดย้อม" (14 ธ.ค. 2562)
ทัศนศึกษาดูงาน ณ สิบสองปันนา มณฑลยูนนาน ประเทศจีน (11 ธ.ค. 2562)
ขอแสดงความยินดีกับ จ.อ.พีรพล ชาวเชียงขวาง และพ.อ.อ.นรุตม์ชัย ข้อยุ่น (11 ธ.ค. 2562)
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษารอบ 4 (29 ต.ค. 2562)
สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค ขอชื่นชมและส่งกำลังให้นักกีฬาทีมชาติ (20 ก.ย. 2562)
ร่วมกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดพะเยา (15 ก.ย. 2562)
ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ (English Proficiency Test) ประจำปีการศึกษา 2562 (4 ก.ย. 2562)
ยินดีต้อนรับท่านนายกสภาสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค ท่านเลอศักดิ์ จุลเทศ (30 ส.ค. 2562)
 
 

  ติดต่อเราตำแหน่ง GPS : 19.222349166870117 , 99.864677429199219

 
เบอร์โทรติดต่อ :


  • อ. รุ่งฤดี รัตน์ชัยศิลป์   08-3206-7999
  • อ. ผกาภรณ์ บุสบง   08-1176-6370
  • อ. เชษฐา บัวลีเอ่น   08-6179-4799
  • อ. นันธิดา สายสุวรรณ์ (งานทะเบียน) 086-431-3282
  • อ. สมศรี โปแซะ (งานการเงิน) 063-287-1214
  • อ. ศิริศักดิ์ ศักดิ์ศิริคุณ (ฝ่ายกิจการนักศึกษา) 054-887-188
  • สำนักอธิการบดี   08-6431-3282
  • คณะวิทยาการจัดการ   054-887-188
  • สำนักการเงิน   08-6430-1887, 08-6428-9003, 06-3287-1214
  • Fax : 054-887-189
สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 08-6431-3282 , 054-887188 แฟกซ์. 054-887189
E-Mail : webmasteripacific@gmail.com