สารจากอธิการบดี
  ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอแสดงความยินดีกับ จ.อ.พีรพล ชาวเชียงขวาง และพ.อ.อ.นรุตม์ชัย ข้อยุ่น (11 ธ.ค. 2562)
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษารอบ 4 (29 ต.ค. 2562)
สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค ขอชื่นชมและส่งกำลังให้นักกีฬาทีมชาติ (20 ก.ย. 2562)
ร่วมกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดพะเยา (15 ก.ย. 2562)
ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ (English Proficiency Test) ประจำปีการศึกษา 2562 (4 ก.ย. 2562)
ยินดีต้อนรับท่านนายกสภาสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค ท่านเลอศักดิ์ จุลเทศ (30 ส.ค. 2562)
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 (17 ส.ค. 2562)
โครงการจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา (21 ก.ค. 2562)
โครงการจิตอาสาพัฒนาวัดป่าตาล (21 ก.ค. 2562)
โครงการบริการวิชาการเรื่อง "ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยในชุมชน" (21 ก.ค. 2562)
โครงการบริการวิชาการเรื่อง "การส่งเสริมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย" (20 ก.ค. 2562)
ร่วมไว้อาลัยงานสวดอภิธรรมศพ คุณพ่ออุไร วงค์ใหญ่ (18 ก.ค. 2562)
แห่เทียนพรรษาเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชา (11 ก.ค. 2562)
สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น "พิธีบายศรีสู่ขวัญ" (9 ก.ค. 2562)
โครงการบัณฑิตจิตอาสา"ปลูกป่าเพื่อชุมชน บ้านห้วยหินฝน" (9 ก.ค. 2562)
โครงการบริการวิชาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (7 ก.ค. 2562)
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษารอบที่ 3 (update ประจำวันที่ 18/06/2562) (18 มิ.ย. 2562)
แจ้งรายชื่อนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา รอบที่ 3 (5 มิ.ย. 2562)
ร่วมสังเกตการณ์ในการจัดโครงการเสริมสร้างเครือข่ายคุ้มครองเด็กในระดับตำบล (29 พ.ค. 2562)
โครงการบัณฑิตจิตอาสา"ปันรักปันน้ำใจพี่ให้น้องเล่น" (12 พ.ค. 2562)
 
 

  ติดต่อเราตำแหน่ง GPS : 19.222349166870117 , 99.864677429199219

 
เบอร์โทรติดต่อ :


  • อ. รุ่งฤดี รัตน์ชัยศิลป์   08-3206-7999
  • อ. ผกาภรณ์ บุสบง   08-1176-6370
  • อ. เชษฐา บัวลีเอ่น   08-6179-4799
  • อ. นันธิดา สายสุวรรณ์ (งานทะเบียน) 086-431-3282
  • อ. สมศรี โปแซะ (งานการเงิน) 063-287-1214
  • อ. ศิริศักดิ์ ศักดิ์ศิริคุณ (ฝ่ายกิจการนักศึกษา) 054-887-188
  • สำนักอธิการบดี   08-6431-3282
  • คณะวิทยาการจัดการ   054-887-188
  • สำนักการเงิน   08-6430-1887, 08-6428-9003, 06-3287-1214
  • Fax : 054-887-189
สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 08-6431-3282 , 054-887188 แฟกซ์. 054-887189
E-Mail : webmasteripacific@gmail.com