สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค กำหนดจัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 ในระหว่างวันที่ 17 - 18 ธันวาคม 2565 ณ อาคารหอประชุมสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิคมหาบัณฑิตและบัณฑิต สามารถยืนยันเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตรตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ลงทะเบียนยืนยันเข้าร่วมพิธี : http://ipacific.ac.th/grad2022/
สั่งจองชุดครุย : http://ipacific.ac.th/gown2022/

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ อาจารย์สาลิกา ก๋ายอด โทร.097-3067363 และ อาจารย์นันธิดา สายสุวรรณ์ โทร.064-8950672