ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม หัวข้อ ผนึกกำลัง เติมน้ำใจ ชาติพันธุ์ 6 ชนเผ่า (20 มี.ค. 2564)

         ดร.สุวิมล ไชยพันธ์พงษ์ อุปนายกสภาสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม หัวข้อ ผนึกกำลัง เติมน้ำใจ ชาติพันธุ์ 6 ชนเผ่า ณ ลานอเนกประสงค์เทศบาล อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร ในวันเสาร์ ที่ 20 มีนาคม 2564

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 631


สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 08-6431-3282 , 054-887188 แฟกซ์. 054-887189
E-Mail : webmasteripacific@gmail.com