ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการบริการวิชาการการรู้เท่าทันป้องกันมิจฉาชีพจากภัยออนไลน์ (5 พ.ย. 2565)

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเจต ไชยพันธ์พงษ์ อธิการบดี สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบริการวิชาการ "การรู้เท่าทันป้องกันมิจฉาชีพจากภัยออนไลน์" ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ประจำปีการศึกษา 2565 สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 399


สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 08-6431-3282 , 054-887188 แฟกซ์. 054-887189
E-Mail : webmasteripacific@gmail.com