ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม สืบฮีต ต๋ามฮอย ลอยประทีป (27 พ.ย. 2565)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระ พันธุ์งาม รองอธิการบดี สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เป็นประธานใน พิธีเปิดโครงการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม สืบฮีต ต๋ามฮอย ลอยประทีป ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 ณ สวนศรัณย์ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 511


สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 08-6431-3282 , 054-887188 แฟกซ์. 054-887189
E-Mail : webmasteripacific@gmail.com