ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ ในหัวข้อกระบวนการยุติธรรม กับ การพัฒนาองค์กร (13 ก.พ. 2566)

สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค คณะวิทยาการจัดการ ขอเชิญนักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ ในหัวข้อกระบวนการยุติธรรม กับ การพัฒนาองค์กร ในวันพุธ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00-12.00 น. Live Streaming ผ่าน Facebook

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 363


สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 08-6431-3282 , 054-887188 แฟกซ์. 054-887189
E-Mail : webmasteripacific@gmail.com