ข่าวประชาสัมพันธ์
นักศึกษามหาบัณฑิตทัศนศึกษาดูงานโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ (17 ก.พ. 2566)

นักศึกษามหาบัณฑิต สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค ทัศนศึกษาดูงานโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ หัวข้อบรรยาย ระบบการบริหารจัดการ การศึกษาระดับมัธยมศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย ผู้อำนวยการกาวิละวิทยาลัย วันศุกร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 458


สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 08-6431-3282 , 054-887188 แฟกซ์. 054-887189
E-Mail : webmasteripacific@gmail.com