ข่าวประชาสัมพันธ์
ค่ายวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ (18 ก.พ. 2566)

นักศึกษามหาบัณฑิต สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เข้าค่ายวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ณ โรงแรมลานนาพาเลซ ถ.ช้างคลาน ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2566

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 326


สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 08-6431-3282 , 054-887188 แฟกซ์. 054-887189
E-Mail : webmasteripacific@gmail.com