ข่าวประชาสัมพันธ์
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ระหว่างสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิคกับหน่วยงานองค์กรสถานประกอบ (23 ก.ค. 2566)

            รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเจต ไชยพันธ์พงษ์ อธิการบดี สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิคลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ระหว่างสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค กับหน่วยงานองค์กร สถานประกอบการ วันที่ 23 กรกฎาคม 2566 ณ สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค นิมิตใหม่

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 66


สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 08-6431-3282 , 054-887188 แฟกซ์. 054-887189
E-Mail : webmasteripacific@gmail.com