ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล ไชยพันธ์พงษ์ มอบเงินบริจาค สมทบทุนให้โรงพยาบาลคลองสามวา (23 ก.ค. 2566)

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล ไชยพันธ์พงษ์ อุปนายกสภาสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิคและประธานกรรมการบริหารสถาบันในเครือไชยพันธ์พงษ์ มอบเงินบริจาค สมทบทุนให้โรงพยาบาลคลองสามวา เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ในนามสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิคร่วมกับ บริษัท พีเอ็มตะแกรงเหล็ก จำกัด วันที่ 23 กรกฎาคม 2566 ณ สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค นิมิตใหม่ อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 73


สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 08-6431-3282 , 054-887188 แฟกซ์. 054-887189
E-Mail : webmasteripacific@gmail.com