ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการบริการวิชาการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ไข่เค็ม และกลยุทธ์การตลาด สำหรับวิสาหกิจชุมชน (29 ก.ค. 2566)

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล ไชยพันธ์พงษ์ อุปนายกสภา สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบริการวิชาการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ไข่เค็ม และกลยุทธ์การตลาด สำหรับวิสาหกิจชุมชน ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 29 กรกฎาคม 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 97


สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 08-6431-3282 , 054-887188 แฟกซ์. 054-887189
E-Mail : webmasteripacific@gmail.com