ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ประเพณีการตีกลองยาวประยุกต์ (29 ก.ค. 2566)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล ไชยพันธ์พงษ์ อุปนายกสภา สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ประเพณีการตีกลองยาวประยุกต์ ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 29 กรกฎาคม 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 90


สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 08-6431-3282 , 054-887188 แฟกซ์. 054-887189
E-Mail : webmasteripacific@gmail.com