ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ของสถาบันฯ ที่มีผลงานและได้รับการคัดเลือกเป็นอาจารย์ดีเด่น (17 ส.ค. 2566)

       สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ของสถาบันฯ ที่มีผลงานและได้รับการคัดเลือกเป็นอาจารย์ดีเด่นประเภทต่าง ๆ ดังนี้

 1. รางวัลนักวิจัยดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565 ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.สุจิตรา สามัคคีธรรม
 2. รางวัลนักวิชาการดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565 ได้แก่ อาจารย์สาลิกา ก๋ายอด
 3. รางวัลอาจารย์ผู้สอนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565 ได้แก่
  1. อาจารย์อนนท์ สันทราย
  2. อาจารย์สุภัสรา บุญเรือง
  3. อาจารย์กฤษฎา มณีชัย
  4. อาจารย์จิรญา มีมานะ
  5. อาจารย์ปวริศร์ ดำรงพุฒิเมธา
ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 260


สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 08-6431-3282 , 054-887188 แฟกซ์. 054-887189
E-Mail : webmasteripacific@gmail.com