ข่าวประชาสัมพันธ์
มหกรรมวิชาการแปซิฟิคเพื่อชุมชน ประจำปี 2566 (19 ส.ค. 2566)

            วันที่ 19 สิงหาคม 2566 สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค จัดงานมหกรรมวิชาการแปซิฟิคเพื่อชุมชน ประจำปี 2566 โดยมี ผศ.ดร.สุวิมล ไชยพันธ์พงษ์ อุปนายกสมาคมสภาสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค และประธานกรรมการบริหารกิจการในเครือไชยพันธ์พงษ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โดยภายในงานมีการนำเสนอผลงานนิทรรศการเชิงวิชาการ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษา เพื่อเผยแพร่แก่ชุมชน ซึ่งมีนักศึกษาระดับ ปริญญาโท/ปริญญาตรี/ ปวส./ ปวช. บุคคลทั่วไป ตลอดไปจนถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 511


สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 08-6431-3282 , 054-887188 แฟกซ์. 054-887189
E-Mail : webmasteripacific@gmail.com