ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 (21 ส.ค. 2566)

          ในวันเสาร์ ที่ 19 สิงหาคม 2566 สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเจต ไชยพันธ์พงษ์ อธิการบดี , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา สามัคคีธรรม รองอธิการบดี , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผกาภรณ์ บุสบง ผู้ช่วยอธิการบดี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งฤดี รัตน์ชัยศิลป์ ผู้ช่วยอธิการบดี ได้พบป่ะพูดคุยทำความเข้าใจกับนักศึกษาใหม่ในระดับปริญญาตรี ที่เข้ารับการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์ สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 281


สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 08-6431-3282 , 054-887188 แฟกซ์. 054-887189
E-Mail : webmasteripacific@gmail.com