ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกันคุณภาพภายในประจำปีการศึกษา 2565 ระดับหลักสูตร ของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรก (6 ก.ย. 2566)

             การประกันคุณภาพภายในประจำปีการศึกษา 2565 ระดับหลักสูตร ของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วันที่พุธ ที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 9.00-12.00 น.

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 213


สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 08-6431-3282 , 054-887188 แฟกซ์. 054-887189
E-Mail : webmasteripacific@gmail.com