ข่าวประชาสัมพันธ์
การประกันคุณภาพภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2565 (22 ก.ย. 2566)

               การประกันคุณภาพภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ศุกร์ ที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 8.30-16.00 น.

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 263


สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 08-6431-3282 , 054-887188 แฟกซ์. 054-887189
E-Mail : webmasteripacific@gmail.com