ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมกิจกรรมระดมสมองจุดประกายความคิดเชิงสร้างสรรค์ ในการอบรม Idea Hacks YOUNG PHAYAO (29 ก.ย. 2566)

            อาจารย์ปวริศร์ ดำรงพุฒิเมธา และอาจารย์สาลิกา ก๋ายอด ตัวแทนสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เข้าร่วมกิจกรรมระดมสมองจุดประกายความคิดเชิงสร้างสรรค์ ในการอบรม Idea Hacks YOUNG PHAYAO รวมพลคนรุ่นใหม่สร้างบ้านแปงเมือง ออกแบบการพัฒนาพะเยาอย่างยั่งยืน จัดโดย สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) หรือ พอช. ร่วมกับ NIA บพท. และกลุ่มคนรุ่นใหม่ YOUNG PHAYAO โดยกิจกรรมประกอบด้วยหัวข้อแลกเปลี่ยนการวิเคราะห์สังเคราะห์แนวคิดเพื่อสร้างนวัตกรรมการพัฒนาและแก้ไขปัญหาชุมชนเมืองพะเยา, กระบวนการปลดล็อคสมองเพื่อจุดประกายความคิดเชิงสร้างสรรค์เพื่อเป้าหมายการออกแบบการพัฒนาจังหวัดพะเยาอย่างยั่งยืน, กระบวนการค้นหาต้นทุนเมือง โดยเครื่องมือ Word Processing สรุปแผนภูมิใยแมงมุม, กระบวนการเชิงพื้นที่ โดยเครื่องมือ Map Processing ณ ห้องประชุมโรงแรมดีโฮเทล จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 183


สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 08-6431-3282 , 054-887188 แฟกซ์. 054-887189
E-Mail : webmasteripacific@gmail.com