ข่าวประชาสัมพันธ์
การประกันคุณภาพภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2565 (29 ก.ย. 2566)

             การประกันคุณภาพภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ศุกร์ ที่ 29 กันยายน 2566 เวลา 8.30-16.00 น. ผลการประเมินสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค อยู่ในระดับ ดี

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 248


สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 08-6431-3282 , 054-887188 แฟกซ์. 054-887189
E-Mail : webmasteripacific@gmail.com