ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2566 (29 เม.ย. 2567)

คณะวิทยาการจัดการ ได้ดำเนินจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผกาภรณ์ บุสบง รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีพร้อมกับบรรยายหัวขัอ การเตรียมความพร้อมก่อนการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และวิทยากรจากส่วนงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งฤดี รัตน์ชัยศิลป์ รองอธิการบดี บรรยายหัวข้อ ทักษะการเอาตัวรอดเมื่อพบเจอกับปัญหา อาจารย์สาลิกา ก๋ายอด เลขานุการคณะวิทยาการจัดการ บรรยายหัวข้อ ขั้นตอนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และ อาจารย์นันธิดา สายสุวรรณ์ สำนักทะเบียนและวัดผล บรรยายหัวข้อ ขั้นตอนการจัดทำและนำส่งเอกสารการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ห้องนิทรรศการและจัดแสดงผลงาน อาคาร 1 ชั้น 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 135


สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 08-6431-3282 , 054-887188 แฟกซ์. 054-887189
E-Mail : webmasteripacific@gmail.com