ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สืบสานป๋าเวณี สุขสะหลีปี๋ใหม่เมือง สรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัว (27 เม.ย. 2567)

องค์การนักศึกษา ร่วมกับคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยนักศึกษาสถาบันฯร่วมงานโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สืบสานป๋าเวณี สุขสะหลีปี๋ใหม่เมือง สรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัว นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผกาภรณ์ บุสบง รองอธิการบดี พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ วันเสาร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2567 ณ อาคารเอนกประสงค์1 (ตรงข้ามอาคารคณะวิทยาการจัดการ) สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 139


สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 08-6431-3282 , 054-887188 แฟกซ์. 054-887189
E-Mail : webmasteripacific@gmail.com