ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกญจนาถ เจริญสุข ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (30 เม.ย. 2567)

สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกญจนาถ เจริญสุข ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ในโอกาสได้รับการพิจารณาเป็นเครือข่ายผู้สนับสนุนการดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ โดยได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เนื่องในวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย 2567 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 143


สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 08-6431-3282 , 054-887188 แฟกซ์. 054-887189
E-Mail : webmasteripacific@gmail.com