ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 36 : TLC36 ประจําปี 2567 The 36th Thail (20 พ.ค. 2567)

             ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา สามัคคีธรรม รองอธิการบดี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล วงศ์สิงทอง ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด และผู้ช่วยศาสตราจารย์โกญจนาท เจริญสุข ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต เข้าร่วมสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 36 : TLC36 ประจําปี 2567 The 36th Thailand Library Consortium (TLC) ระหว่างวันที่ 20 - 21 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 73


สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 08-6431-3282 , 054-887188 แฟกซ์. 054-887189
E-Mail : webmasteripacific@gmail.com