ข่าวประชาสัมพันธ์
บรรยาย “สิทธิและหน้าที่พลเมืองท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลง” Citizen Rights & Duties in the VACU W (30 พ.ค. 2567)

???? คณะวิทยาการจัดการ ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ ในวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567

???? ​ หัวข้อบรรยาย “สิทธิและหน้าที่พลเมืองท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลง” Citizen Rights & Duties in the VACU World ⏰ เวลา 13.00 - 16.00 น. ???? ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Google Meet และ Live Streaming

✅ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์สาลิกา ก๋ายอด เลขานุการคณะวิทยาการจัดการ โทร.090-8966694

 
ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 82


สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 08-6431-3282 , 054-887188 แฟกซ์. 054-887189
E-Mail : webmasteripacific@gmail.com