ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 2567 (31 พ.ค. 2567)

วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผกาภรณ์ บุสบง รองอธิการบดี พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากร ร่วมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 2567 โดยกำหนดพื้นที่ภายในสถาบันฯ เป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่ 100% ตามนโยบายสถาบันฯ ห่วงใยและรู้ทันผลเสียของบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า พร้อมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 81


สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 08-6431-3282 , 054-887188 แฟกซ์. 054-887189
E-Mail : webmasteripacific@gmail.com